• Joëlle Kelderman

Minder oninbare vorderingen dan in piekjaren

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal heeft ieder jaar te maken met oninbare vorderingen op inwoners en bedrijven. Inwoners kunnen in dit soort gevallen hun rekeningen niet meer betalen of zijn met onbekende bestemming vertrokken en bedrijven gaan soms failliet. Maar er zijn wel minder oninbare vorderingen dan in de piekjaren, de jaren van de economische crisis, laat wethouder Marco Verloop weten. Zo bleef er in 2014 nog een bedrag van 215.000 euro open staan, in 2015 van 272.500 euro en in 2016 van 275.000 euro.

Dit jaar is bijna 170.000 euro aan gemeentelijke heffingen en belastingen niet te vorderen, tegen 155.000 euro vorig jaar. Op advies van de accountant wordt dat bedrag meteen afgeboekt. De invorderingsambtenaar wordt van de wettelijke plicht ontheven om verdere pogingen tot invordering te nemen. ,,We doen ons best om mensen niet nodeloos in de problemen te brengen", zegt de wethouder. ,,We hebben goede regelingen in Veenendaal, kwijtschelding van belastingen en minimaregelingen. Als alle middelen zijn gebruikt dan stopt het."