• Evert-Jan Daniels

Minder meldingen van discriminatie in Veenendaal

VEENENDAAL Er zijn vorig jaar, evenals in 2017, aanmerkelijk minder meldingen gedaan van discriminatie in Veenendaal dan voorgaande jaren.

Gerard van Wijk

Waren er in 2015 nog twintig meldingen en in 2016 34, vorig jaar waren er dat dertien. Dat blijkt uit gegevens van Artikel 1 Midden Nederland, het expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken.

In totaal kwamen er vorig jaar in de provincie Utrecht 330 meldingen en die zijn ook in behandeling genomen. In een aantal gevallen is het College voor de Rechten van de Mens ingeschakeld en dat gaf de melders in alle gevallen gelijk.

ROLSTOEL Zo werd in een restaurant een persoon met hulphond geweigerd. Een café discrimineerde iemand met diabetes door te weigeren omdat hij een klein blikje cola mee naar binnen wilde nemen. Een vrouwenkoor liet een aspirant-lid niet toe vanwege haar rolstoel. In het algemeen blijft de toegankelijkheid van gebouwen en winkels een belangrijk thema. Van de 330 meldingen ging het in tien gevallen om discriminatie van moslims.

Er is een stijging van meldingen over mensen met een beperking of een chronische ziekte. Vorig jaar werd een verdubbeling genoteerd van de meldingen ten opzichte van twee jaar eerder. Aldus Artikel 1 Midden Nederland, het kennisinstituut voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. Het openbaar vervoer is een punt van voortdurende aandacht voor mensen met een mobiele beperking. Buschauffeurs klagen over krappe routeschema´s en hebben geen of weinig tijd om mensen met een rolstoel of scootmobiel te helpen.

PESTERIJEN Aan het nieuwe regionaal overleg handicap en chronische ziekten, voor het uitwisselen van kennis, doet Veenendaal vooralsnog niet mee. Mensen die zich identificeren als LHBTI hebben nog steeds te maken met pesterijen, intimidatie of geweld, weigeren van toegang of afwijzing bij een sollicitatie.

,,Positief en veilig samenleven staat onder druk door politieke en maatschappelijke polarisatie, angst voor een onzekere toekomst en ´langs elkaar heen leven´", aldus Artikel 1 Midden Nederland.