• Vincent Jannink

Minder asielzoekers naar Veenendaal

VEENENDAAL De instroom van asielzoekers naar Veenendaal wordt minder dan aanvankelijk gedacht. In het eerste halfjaar komen 75 asielzoekers naar Veenendaal, volgens een afspraak tussen gemeenten. In het tweede halfjaar zouden honderdvijftig asielzoekers naar Veenendaal komen, maar dat worden er minder, zegt wethouder Arianne Hollander. In juni stelt het COA vast hoeveel asielzoekers er komen.

Gerard van Wijk

Hoe hoog de vergoeding wordt die de gemeente van de rijksoverheid ontvangt voor de opvang van asielzoekers, is ook nog niet duidelijk. Dat wordt komend najaar bekend. Wel is bekend dat gemeenten extra financiële middelen krijgen voor de statushouders. Die kunnen gebruikt worden voor huisvesting, onderwijs, zorg en begeleiding naar werk. ,,Het geld volgt de statushouder", zegt de wethouder, die zelf heeft deelgenomen aan een taskforce die heeft geleid tot een bestuursakkoord over de uitwerking van de (landelijk) verhoogde asielinstroom. Met andere woorden: het aantal asielzoekers bepaalt de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. Daarbij maakt het volgens de wethouder ook nogal wat uit of het om gezinnen of alleenstaanden gaat, bijvoorbeeld voor wat betreft de huisvesting.