• Pixaby.nl

Minder administratie in jeugdhulp regio FoodValley

VEENENDAAL De Jeugdhulpregio FoodValley (gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal) is er in geslaagd om samen met de zorgaanbieders de administratieve lasten terug te dringen in de Jeugdhulp. In een landelijk onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) krijgt de regio een A-status: de regio past 95% van de standaarden toe. Daarmee zit de regio in de categorie die succesvol werk maakt van het terugdringen van de administratieve lasten.

Leon Meijer, wethouder jeugdhulp gemeente Ede en regiovoorzitter van FoodValley, is tevreden met de beoordeling door de VNG: ,,Een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking van gemeenten in onze regio. Minder administratieve lasten betekent meer tijd en budget bij aanbieders en wijkteams voor passende hulp aan jongeren. Samen met zorgaanbieders zetten we deze lijn door in onze regio.''

STANDAARDWERKWIJZEN Sinds de Jeugdhulp naar de gemeenten is overgeheveld per 1 januari 2015 zijn landelijk de administratieve lasten bij zowel gemeenten als zorgaanbieders gestegen. Om dit te keren, heeft de VNG medio 2016 standaardwerkwijzen opgesteld. Door het toepassen hiervan is het mogelijk om de toename in de administratieve lasten terug te dringen. Een deel van de werkwijzen heeft betrekking op de contractvoorwaarden, een ander deel op de declaraties en betalingen van geleverde zorg. Belangrijk aspect van de verbetering is dat deze is gerealiseerd in samenwerking met de zorgaanbieders. Hierdoor kan er meer aandacht uitgaan naar de inhoudelijke verbetering van de jeugdhulp.

LANDELIJK ONDERZOEK Het Programma i-Sociaal Domein heeft in beeld gebracht in hoeverre gemeenten de standaarden en voorzieningen consistent toepassen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en zorgaanbieders, om de administratieve lasten in de Jeugdwet en de Wmo te verminderen. Het onderzoek is hier te vinden.