• Cees van Hal.

    Archief BDUmedia

Miljoenenoverschot op zorg

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal houdt in vier jaar tijd circa 10 miljoen euro over op het vanuit Den Haag overgemaakte zorgbudget.

Gerard van Wijk

Na het overschot van 3,5 miljoen euro in 2015 wordt nu over 2016 een nog groter bedrag overgehouden: 4 miljoen euro netto. Op de Wmo wordt 4,2 miljoen euro overgehouden, op het jeugdbudget wordt enig verlies geleden. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een overschot op het totale sociale domein van 1,1 miljoen euro en in 2018 naar verwachting 0,9 miljoen euro. ,,Het overschot gaat echter niet naar de bestemmingsreserve sociaal domein in de voorstellen", zegt Cees van Hal, voorzitter van het Wmo-forum. 

Volgens verwachting is er in 2019 en 2020 geen overschot, maar ook geen substantieel tekort. Al met al houdt Veenendaal op het zorgbudget in vier jaar tijd ongeveer tien miljoen euro over. Het college zegt steeds dat iedereen de zorg krijgt die nodig is.

ONBEGRIJPELIJK Maar Van Hal vindt het ,,onbegrijpelijk dat er geen geld is om mensen met hoge kosten en vooral ook de schoonmaakvoorziening niet tegemoet te komen. Zeker dit en volgend jaar is er ruimte. Tegenvallers opvangen kan gemakkelijk met de nu nog resterende reserve uit 2015 van circa 2,4 miljoen euro en het overschot van 2016 van vier miljoen. Het Wmo-forum gaat na overleg waarschijnlijk adviseren dat die vier miljoen uit 2016 voor het sociaal domein behouden blijft."

VOORDELEN Uit de jaarstukken 2016 blijkt dat de gemeente dat jaar afsluit met een positief resultaat van 3,7 miljoen euro. Aanvankelijk was voorzien in een negatief resultaat van 2,6 miljoen, maar er kwam 1,6 miljoen minder aan lasten en voor ruim twee miljoen aan hogere baten. Het betaald parkeren leverde een voordeel van twee ton. De meevallende inkomsten zetten zich ook in het vierde kwartaal door, met name bij het straatparkeren. Het verwijderen en verwerken van huishoudelijk afval geeft een plus van 89.000 euro te zien. Daarentegen is de bouwgrondexploitatie met een negatief saldo van 1,2 miljoen een dissonant. Dat komt met name door Brouwerspoort, waar een afboeking op de grondwaarde heeft plaatsgevonden.

PROCEDURES De algemene reserve bedroeg eind vorig jaar 26,4 miljoen euro en dat is circa tien miljoen meer dan het door de raad vastgestelde minimumniveau. De precariobelasting op buizen, kabels, draden en leidingen bracht vorig jaar bijna twee miljoen euro op en dat wordt gestort in een speciale voorziening. Dit omdat er nog steeds juridische procedures lopen van de eigenaren van kabels en leidingen tegen gemeenten. De inkomsten uit de OZB bedroegen bijna elf miljoen euro. Het Coelo, een kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten, heeft vastgesteld dat de belastingdruk in Veenendaal vrij laag is.