• De provincie Utrecht heeft het Veenendaalse college behoorlijk verrast.

    Aart Aalbers

Miljoenenbal rond Rondweg-Oost

VEENENDAAL ,,Aan een reactie wordt hard gewerkt”, zegt wethouder Dylan Lochtenberg. Dat wordt een reactie op een memo van Gedeputeerde Staten van Utrecht, waar het Veenendaalse college behoorlijk door is verrast. Het komt er op neer dat Veenendaal de helft moet bijbetalen aan de kosten voor een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan, die in totaal 17 miljoen euro gaat kosten. De verbreding van de rondweg, van de Wageningselaan tot de A12, kost in totaal 41 miljoen euro.

Gerard van Wijk

Kortom, het miljoenenbal is nog in volle gang. In Utrecht wordt geredeneerd dat Veenendaal er tenslotte belang bij heeft dat de inwoners van Veenendaal-Oost veilig en effectief naar het centrum kunnen komen. In Veenendaal staat de veiligheid eveneens hoog op de agenda, maar de N233 ofwel Rondweg-Oost is en blijft tenslotte een provinciale weg. Eerder heeft de raad twee miljoen beschikbaar gesteld als bewijs van goede wil.

VERBREDING De verbreding van de weg naar tweemaal twee rijstroken is pas over tien jaar gereed. Daar zijn ze in het gemeentehuis in Veenendaal ook niet echt gelukkig mee. ,,We gaan er richting Gedeputeerde Staten op reageren. Over de noodzaak tot verbreding zijn we het eens. Het heeft effecten voor heel Veenendaal”, aldus de wethouder. Er heeft al menig onderzoek plaatsgevonden, maar er komt nog nader onderzoek en ook een participatieproces.

HEK VAN DE DAM Namens verontruste omwonenden laat Cees van Doodeweerd aantekenen dat de statenleden nog akkoord moeten gaan met de plannen. ,,Ook al wordt de weg verdiept aangelegd, dan nog zijn de problemen wat betreft gezondheid en leefbaarheid voor de bewoners enorm groot. Er zal een toename zijn van het aantal verkeersbewegingen, op dit moment is er een capaciteit van 30.000 per dag. Na uitvoering van de plannen is dit 60.000. Wanneer dan ook nog eens de Rijnbrug bij Rhenen wordt verbreed, is het hek van de dam.”

FIJNSTOF Anders dan steeds wordt gezegd, gaat het volgens Van Doodeweerd niet in hoofdzaak om bestemmingsverkeer. ,,Door de toename van fijnstof zullen alle bewoners langs deze weg (inclusief scholen, verpleeghuis, sportveldgebruikers) schade oplopen. Wetenschappers hebben een alarmerend artikel over het effect van fijnstof op de gezondheid en levensverwachting gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association.”

OOSTELIJKE VARIANT Anders dan de provincie suggereert, meent Van Doodeweerd dat bij een ongelijkvloerse kruising de geluidsbelasting op de woontoren bij de huidige kruising helemaal niet afneemt en daardoor ook de geluidschermen niet kunnen worden verlaagd. ,,Bij een tunnelbak komen geluid en fijnstof in één bulk vrij daar waar de bak weer naar 'normaal' wegniveau komt.” Een nieuwe rondweg aan de oostzijde van Veenendaal is niet serieus onderzocht, en kan uitkomst bieden. Vanaf de Cuneraweg langs Dragonder naar de Kade, dan wordt het Binnenveld niet aangetast.

Label:

Rondweg-Oost