• Foto: Aart Aalbers/BDU

Met de bij gaat het 'aardig goed'

VEENENDAAL De eeuwenoude jaarlijkse bijenmarkt wordt dinsdag 17 juli weer gehouden op De Groene Velden. Vorig jaar was de aanvoer van kasten en korven, ongeveer vijftig, hoger dan in het voorgaande jaar. ,,Op het ogenblik goed het aardig goed met de bijen", laat secretaris Henk Korving van de bijenmarkt weten.

Gerard van Wijk

Korving maakt deze week een fietstocht door Drenthe, maar stapt graag even af om te vertellen over zijn geliefde bijenmarkt. ,,Weliswaar was het voorjaar niet goed, evenals in 2017, het was lang koud. Er zijn te weinig bloeiende planten."

JONGE IMKERS Imkersvereniging De Immenhof, waar Korving ook bij betrokken is, heeft zo'n veertig leden. ,,Gelukkig zijn er de laatste tijd veel jonge imkers bij gekomen. Hoewel we nog achter lopen op het westen van het land, waar de animo van jongeren veel groter is." Korving moet deze week zijn vakantie een dag onderbreken. ,,Ik moet even terug naar Veenendaal, dat heb je met bijen. Ik heb jonge koninginnen, die moet ik uit de kast halen, anders gaan ze zwermen."

Hij is ook bezig een afspraak te maken met wethouder Engbert Stroobosscher. Eerder verklaarde Korving in de Veenendaalse Krant het jammer te vinden dat de gemeente zo weinig doet met de eeuwenoude traditie die de bijenmarkt is en waarvoor naar zijn overtuiging meer promotie zou kunnen worden gemaakt.

PESTICIDEN Na aanvankelijke wereldwijde bijensterfte, door grootschalig preventief gebruik van pesticiden in de landbouw en de Varroa-mijt, gaat het sinds enige jaren weer beter met de gehouden bijen. Dat komt onder meer omdat de Europese Commissie vijf jaar geleden besloot de drie giftigste pesticiden te verbieden. Wel blijft het aantal wilde bijen dalen. Imkers vinden dan ook dat de genomen maatregelen onvoldoende zijn.

In lang vervlogen dagen ontmoetten de fruittelers uit de Betuwe de boeren van de zanderige Betuwe in Veenendaal. De boeren uit de Betuwe konden de bijen gebruiken voor de bestuiving van vruchtbomen. Als de vruchtbomen uitgebloeid waren werden de bijenvolken verplaatst naar de later in bloei staande Veluwse heidevelden.

DEMONSTRATIES Ieder jaar is er op de bijenmarkt een prijsuitreiking. De gemeente stelt een zilveren korf ter beschikking voor de bijenhouder met de grootste aanvoer van bijenvolken. Behalve kasten en korven zijn er ook demonstraties met oude ambachten, imkersartikelen, honing en producten waarin honing is verwerkt.