• Wethouder Marieke Overduin zorgt al enkele jaren voor het initiatief 'broodje wethouder'.

    Aart Aalbers

'Met belegde broodjes luisteren naar mensen'

VEENENDAAL Omstreeks negenhonderd goedbelegde broodjes heeft wethouder Marieke Overduin (CDA), onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, in de afgelopen vier jaar persoonlijk aangeboden aan mensen die een beroep (moeten) doen op voorzieningen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de eigen bijdrage, schoonmaakondersteuning, hulpmiddelen en de regiotaxi. Elke eerste maandag van de maand kunnen inwoners aanschuiven voor het 'broodje wethouder', door Overduin zelf bedacht.

Gerard van Wijk

Er worden her en der kritische opmerkingen gemaakt, door bewoners en ook lokale politici, over de manier waarop het bestuur van Veenendaal communiceert met de bewoners. Het ´broodje wethouder´ toont dat het ook anders kan, het is een mooi voorbeeld van directe communicatie. ,,Ik weet tevoren nooit waar het over zal gaan. De drijfveer was vier jaar geleden om persoonlijk contact te hebben met mensen die grote veranderingen meemaken in de sfeer van de maatschappelijke ondersteuning en om ervoor te zorgen dat we een benaderbare overheid zijn. Dat moest en zou ik doen dat werd het broodje wethouder.”

Bij benadering zijn er in de afgelopen vier jaar circa driehonderd mensen aangeschoven aan de lunch en die bleken gemiddeld twee broodjes en een krentenbroodje te nuttigen.

ONTMOETING ,,Het gaat om de ontmoeting, laagdrempelig. Het is geen spreekuur waarbij de wensen van individuen over tafel gaan. Daarvoor is het Wmo-loket. We komen er op deze manier achter wat de mensen vinden van de geboden ondersteuning van de gemeente en ze kunnen ook elkaar wijzer maken. Het wordt bijzonder op prijs gesteld, blijkt. Het is een vorm van communicatie, maar zeker niet de enige. We moeten waken voor cliëntisme, we kunnen niet meteen de problemen oplossen”, zegt Overduin.

Iedereen kan op het 'broodje wethouder' afkomen, maar enige schroom wordt wel geconstateerd. ,,Ze zijn blij als ze zijn geweest, er is meer begrip ontstaan. Het is een kwetsbare doelgroep. Ze vragen iets aan en dat hebben ze dan vandaag nodig. Dat begrijp ik, maar het werkt niet altijd zo snel. Wij leren er op het gemeentehuis van en kijken hoe sommige zaken beter kunnen worden geregeld. Het geeft een signaalfunctie.”

LANDELIJKE OVERHEID Daarbij spelen de cliëntervaringsonderzoeken, door een onafhankelijk bureau, ook een voorname rol. De maatschappij wordt volgens Overduin ,,steeds ingewikkelder en dat geldt ook voor de wetten.” Voor velen is het niet duidelijk wanneer de gemeente ergens voor verantwoordelijk is en wanneer de landelijke overheid in beeld komt.

LUISTEREN ,,Het is een grote opgave om door het woud van regels de situatie voor mensen die van de Wmo afhankelijk zijn iets toegankelijker te maken, dat is winst. De overheid moet formeel communiceren, dat hoort erbij. Maar het gaat er ook om mensen op te zoeken en naar ze te luisteren, te horen wat hen bezighoudt.”