• Pixabay

Meld- en adviespunt mensen met verward gedrag

VEENENDAAL Doel van het in september 2017 begonnen project ´Minder schotten… meer lef´ voor mensen met verward gedrag is te komen tot een structurele sluitende keten in Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, politie, woningbouwcorporaties, GGD, cliënten en ervaringsdeskundigen zijn erbij betrokken. De wijkfunctionaris zorg en veiligheid heeft in beeld gebracht waar hiaten zitten in de sluitende aanpak. ,,Een hiaat is een meld- en adviespunt niet-acuut en dan met name buiten kantoortijden en in de weekenden." Er wordt nu met subsidie een proef gestart om daarmee te bekijken hoe dit hiaat kan worden opgevangen.

Het gaat om de totstandkoming van een laagdrempelig en goed bereikbaar meld- en adviespunt, zodat er voor mensen met verward gedrag (een groeiende groep) snel, adequaat en gecoördineerd hulp kan worden ingezet. Voor inwoners komt er een website waar meldingen kunnen worden geplaatst. Het gaat om niet-acute meldingen. Als er acuut iets aan de hand is moet 112 worden gebeld. Het proefjaar wordt ook gebruikt om te beoordelen of de schaalgrootte van drie gemeenten voldoende is of dat het efficiënter is om aan te sluiten bij de regio Amersfoort/Utrecht of Gelderland Midden.

De verwachting is dat een vorm van een meld- en adviespunt structureel zal moeten worden ingericht. Het is nog niet duidelijk welke kosten hiermee zijn gemoeid. Vooralsnog neemt het college een structurele bijdrage op van 90.000 euro voor de gemeente Veenendaal.