• Archieffoto 112Heuvelrug.nl

'Meerdere overtredingen rond bedrijfspand en woningen Holleweg'

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal en de politie hebben afgelopen week een veiligheidscontrole uitgevoerd in en rondom een bedrijfspand en daarboven gelegen woningen aan de Holleweg in Veenendaal. Tijdens deze gezamenlijke controle werden meerdere overtredingen geconstateerd, zoals bouwen zonder vergunning en illegale bewoning, meldt de gemeente Veenendaal.

De aanleiding voor de integrale controle van de gemeente en de politie waren signalen dat het bedrijfspand verbouwd was, zonder verleende bouwvergunning. Daarnaast bestonden er onduidelijkheden ten aanzien van de bewoningssituatie en de brandveiligheid van het gebouw. 

Tijdens de controle werd het vermoeden bevestigd dat de eigenaar van het pand verschillende verbouwingen heeft uitgevoerd, zonder dat daarvoor de noodzakelijke vergunningen aangevraagd en verleend zijn. Daarnaast bleek dat verschillende personen in het pand woonachtig zijn, die niet staan ingeschreven op dit adres. Het is uiteraard niet toegestaan om een pand illegaal te bewonen. De eigenaar van het pand wordt voor beide overtredingen door de gemeente aangeschreven, met als doel deze illegale situaties ongedaan te maken.

Burgemeester Zoon kijkt terug op een geslaagde integrale actie van de betrokken instanties. ,,Vorige week was de week van de veiligheid. Hierbij was ons doel om onze inwoners zich nog bewuster te laten zijn van hun eigen veiligheid en die van hun omgeving. Deze georganiseerde actie draagt daaraan bij. Door illegale bewoning kunnen brandonveilige situaties ontstaan, waarbij bewoners en omwonenden in gevaar kunnen komen. Dat is een onwenselijke situatie. Door daar consequent op te handhaven, willen we een signaal afgeven dat dit onacceptabel is."