• Archief BDU Media

Meer zeggenschap consument bij woningbouw Veenderij

VEENENDAAL De consument krijgt meer zeggenschap bij de geplande woningbouw in Veenderij, het zuidelijke deel van de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost. Daar worden volgens planning ruim duizend woningen gebouwd, waarvan de verkoop dit jaar begint.

,,Door de opkomst van internet en sociale media is de consument veel beter in staat om zelf te sturen/eisen te stellen aan het woonproduct dat hij/zij wenst", schrijft het college aan de raad. Technologische ontwikkelingen voor wat betreft bouwen en energie hebben gezorgd voor nieuwe systemen.

Geconstateerd wordt dat de werkwijze in Buurtstede aan herziening toe is. Buurtstede is het deel waar jaren geleden begonnen is met het bouwen van de nieuwe wijk. Door de economische crisis en de stagnatie op de bouwmarkt is de ontwikkeling aanzienlijk vertraagd. Van de geplande 1200 woningen zijn er nu ongeveer 800 gebouwd.

In Veenderij wil het college een meer regisserende rol van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost (OVO) en de marktpartijen zelf. Doel is versnelling van de gronduitgifte en optimalisatie van de grondexploitatie. Bovenliggend doel blijft Veenendaal-Oost als een duurzame levensloopbestendige wijk. Het gaat om ,,zodanige afspraken met OVO en Quattro (behalve de gemeente de andere aandeelhouder) dat een krachtiger ontwikkelbedrijf resulteert, dat versnelling in de gronduitgifte bereikt, optimaal inspeelt op de mogelijkheden in de markt, actiever omgaat met bouwclaims en ontwikkelend stuurt op een financieel positief resultaat."

Er wordt niet meer gewerkt volgens een opgelegde blauwdruk, maar ,,ruimte gegeven aan vraaggerichte en organische ontwikkelprocessen."