• import

Meer vrijwilligers actief door invoeren tegenprestatie

VEENENDAAL Mensen die een uitkering ontvangen moeten in Veenendaal sinds enige jaren een tegenprestatie leveren. Dat is overigens lang niet in alle gemeenten het geval. Een evaluatie van de tegenprestatie over ruim twee jaar laat zien ,,dat de betekenis ervan vooral ligt in het zeer fors toenemen van het aantal mensen dat als vrijwilliger/mantelzorger actief is.''

Gerard van Wijk

Dat is van circa 12 procent voor invoering van de tegenprestatie naar 33 procent gegaan van het aantal mensen in de bijstand. ,,Het vergroten van deze maatschappelijke activiteit heeft veel positieve effecten: voor mensen zelf door mee te doen en door iets voor anderen te betekenen."

MEEDOEN Sinds de invoering van de Participatiewet is het sleutelbegrip ,,dat iedereen meedoet". Achterliggende gedachte is dat de tegenprestatie de maatschappelijke betrokkenheid bevordert, dat er sprake is van wederkerigheid (iets terug doen voor een uitkering) en dat de sociale samenhang in de samenleving versterkt.

Van september 2015 tot eind vorig jaar zijn er in Veenendaal, Rhenen en Renswoude 2488 mensen beoordeeld of zij een tegenprestatie kunnen leveren. Daarvan komen er 2015 uit Veenendaal. Tien procent is inmiddels uitgestroomd, 23 procent volgt een re-integratietraject, 38 procent heeft de tegenprestatie ingevuld en 26 procent heeft vanwege sociale of medische redenen vrijstelling van het leveren van een tegenprestatie gekregen.

OUDERS Het wil niet zeggen dat de groep die ontheffing heeft gekregen (536 mensen) niet maatschappelijk actief is. Het gaat om alleenstaande ouders met een kind van vijf jaar of jonger en mensen die vanwege sociale of medische redenen zijn vrijgesteld van de tegenprestatie, maar die veelal toch op de een of andere manier actief zijn en werken aan een dagstructuur. ,,Het betekent dus niet dat deze personen niet actief kunnen zijn." Verenigingen en organisaties varen er wel bij.

Door Veens wordt een project uitgevoerd waarbij extra aandacht kan worden gegeven aan de begeleiding aan 'kwetsbare vrijwilligers'. Dat zijn bijvoorbeeld vrijwilligers met een lichamelijke of psychische beperking, met taalachterstand of met een beperkte belastbaarheid. Bijna driekwart van de deelnemers vindt en behoudt het vrijwilligerswerk.

VOORSTELLEN Mensen kunnen zelf voorstellen doen om hun tegenprestatie in te vullen. ,,Hierdoor kan worden aangesloten bij mogelijkheden die mensen zelf zien en die passen bij hun interesse. Zo worden ook de motivatie van mensen en de duurzaamheid van het invullen van de tegenprestatie het best ondersteund."