• De Meindert Hobbemastraat ligt middenin het vroegere Fransche Gat.

    Aart Aalbers

Meer onderzoek voor renovatie Veense wijk Het Franse Gat

VEENENDAAL In het Franse Gat, de eerste uitbreidingswijk in Veenendaal na de Tweede Wereldoorlog, wonen 5900 mensen in 2615 woningen: 1674 huurwoningen en 941 koopwoningen. Patrimonium woonservice heeft er 1200 sociale huurwoningen. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor renovatie en groot onderhoud. ,,Dat is ons wat tegen gevallen", laat Cora van der Poel van de woningcorporatie weten. ,,Met name de kapconstructie van veel woningen geeft problemen. Is het met te nemen maatregelen mogelijk daar zonnepanelen op aan te brengen. Bij de renovatie van de woningen gaan we uit voor een periode van veertig jaar."

Gerard van Wijk

Het heeft meer onderzoek nodig, dat is duidelijk. Dat geldt voor meer zaken die zijn aangekondigd in de volksbuurt. Noodzakelijke maatregelen om de wijk, waar de meeste bewoners graag willen blijven wonen, voor de komende tientallen jaren duurzaam te maken. ,,We denken ook na om te investeren voor een kortere periode dan veertig jaar. Wat kun je dan doen, wat is er mogelijk. Het kan zijn dat er een paar woningen gesloopt moeten worden. Uitgangspunt is dat de bewoners in dezelfde wijk kunnen blijven wonen."

GIGANTISCHE KLUS Het Franse Gat gaat geheel op de schop. Gemeente en Patrimonium werken er aan, samen met andere partners. Het is een gigantische klus, waarbij de investeringen over vijftien jaar en nog meer worden uitgesmeerd. ,,De hele wijk in één keer voor 100 miljoen euro opknappen, dat gaat niet." Een twintigtal ambassadeurs, zelf bewoners van de wijk, zorgt voor de ´vertaling´ van de plannen. Die zijn opgedeeld in een aantal thema´s, zoals een energiezuinige wijk, een gezonde en veilige wijk en de gevolgen van klimaatverandering.

Gertjan Diepeveen is één van de ambassadeurs. ,,Je moet niet de term 'terugverdientijd' gebruiken, maar de bewoners duidelijk maken dat met bijvoorbeeld het isoleren van je huis een reductie van veertig procent valt te verdienen en dat het leidt tot meer comfort en vermindering van de maandelijkse lasten."

,,Er zijn tal van ontwikkelingen gaande", zegt Astrid Swart van de gemeente. ,,Denk op het gebied van duurzaamheid, loskoppeling van het gas. Daar moeten we bij alle veranderingen in het Franse Gat het komende decennium op inspelen. Op dit moment liggen er bijvoorbeeld nog vrij jonge gasleidingen in de wijk. We gaan eerst kijken wat we wel kunnen doen. Volgend jaar beginnen we met de aanleg van een nieuwe riolering in de Talmastraat, groen en wateropvang. Dat moet in de hele wijk gaan gebeuren. De werkgroep klimaat is bezig met het terugdringen van de verstening van tuinen en het vergroenen van de wijk. De tuin van het Wijkhuis aan de W.C. Beeremansstraat 2 wordt ingericht als een voorbeeldtuin."

Een proeftuin waar bewoners kunnen zien wat ze zelf kunnen doen. Tegels eruit, bloemen en planten erin, met onder meer een moestuin, handpomp, opslag van regenwater en gevelbegroeiing.