Meer muskusratten gevangen in regio Vallei en Veluwe

VEENENDAAL - Medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe hebben vorig jaar 2.727 muskusratten gevangen. Dat zijn er volgens het waterschap 373 meer dan in 2013.

De toename van vangsten is vooral het gevolg van actiever speurwerk, aldus het waterschap. 'Vallei en Veluwe' omvat het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren

Muskusratten komen al ruim zeventig jaar in Nederland voor en kennen geen natuurlijke vijand. ,,Het zijn echte gravers. Ze maken gangen en holen langs de waterkant in dijken, kades en oevers van sloten. Die kunnen daardoor inzakken. Dat kan zelfs tot overstromingen leiden'', meldt het waterschap.

De bestrijders vangen en doden niet alleen muskusratten, maar werken ook aan vermindering van dierenleed, benadrukt heemraad Jan Verhoef van het waterschap. ,,Dit gebeurt mede in het kader van een landelijke veldproef. Dat is een onderzoek in de periode 2013 tot 2016 met als doel een efficiëntere bestrijding van muskusratten in Nederland.''

Aandacht voor minder dierenleed is volgens Verhoef een ontwikkeling die al ongeveer vijftien jaar gaande is. ,,Zo brachten de

bestrijders rond de millenniumwisseling in de vallen visklepjes aan. Hierdoor blijven grotere vissen, zoals palingen, gespaard. De vallen zijn

verder sinds ongeveer 2007 allemaal van roestvrij staal. Hierdoor is de slagkracht groter, zodat de muskusrat niet onnodig lijdt. En sinds enkele jaren zijn de vallen standaard voorzien van een otterring om argeloos rondzwemmende otters te sparen. Als waterschappen zoeken we voorturend naar een situatie waarin waterveiligheid en een minimum aan dierenleed hand in hand gaan.''