• Lex van Lieshout

'Meer fundamentele discussie over verwarming woningen gewenst'

VEENENDAAL De raadscommissie in Veenendaal had tot de raadsverkiezingen niets meer op de agenda staan, maar werd door het college onverwacht opgetrommeld. Er moest een advies worden gegeven over aansluiting van 358 geplande woningen, volgend jaar en in 2020, op het warmtenet van DEVO (Duurzame Energie Veenendaal Oost). Een meerderheid van de partijen gaf groen licht, maar dat ging niet van harte en met de nodige vraagtekens. Met de nu gekozen constructie wordt volgens het college de schade beperkt.

De gemeente heeft aan DEVO een borgstelling tot eind juni 2021 verstrekt van maximaal 15,4 miljoen euro. Verhoging van de borgstelling is niet aan de orde. Volgens de directie van DEVO heeft aansluiting van de 358 woningen een positieve uitwerking op het resultaat en de waarde van het lokale energiebedrijf. Dat kwam in de afgelopen jaren nogal eens in de schijnwerpers omdat er zowel technisch, personele en financiële problemen waren.

TRAGER Financieringsmiddelen waren nodig omdat door de economische crisis en de stilstand op de woningmarkt de bouw van Veenendaal-Oost (ongeveer 3200 woningen) beduidend trager verloopt dan was voorzien. De gemeenteraad vergaderde er keer op keer over, voor een groot deel in beslotenheid omdat behalve de gemeente er nog een private partij bij betrokken is.

GASLOOS Niet aansluiten van de extra woningen geeft de nodige risico´s en dat geldt ook voor wel aansluiten. Er is sprake van een risico als er vertraging optreedt in de gronduitgifte en dus in de aansluiting van de woningen. Eric Enzlin (CDA) mist een warmteplan en wil een meer fundamentele discussie hoe de woningen in Veenendaal verwarmd gaan worden. ,,Waar dienen we de publieke belangen en waar de private belangen?" Hij kreeg bijval van SP, PvdA, Lokaal Veenendaal en ProVeenendaal. ,,Er moet een herbezinning plaatsvinden over de warmtevoorziening in de toekomst, een gasloos tijdperk."

Wethouder Nermina Kundic toonde begrip voor de wens een diepgravender discussie aan te gaan over warmtevoorziening en duurzaamheid.