• Aart Aalbers

Meer aandacht voor cultureel erfgoed

VEENENDAAL De raad heeft twee jaar geleden uitgesproken dat het erfgoed meer onder de aandacht moet worden gebracht. Er is nu een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld en de archeologische waardenkaart is geactualiseerd, zoals vereist door de provincie.

Gerard van Wijk

Voor de instandhouding en verduurzamen van monumenten blijft jaarlijks 125.000 euro beschikbaar (daar is trouwens vorig jaar weinig gebruik van gemaakt). Er is een extra budget nodig van 35.000 euro voor onderzoek naar eventuele plaatsing op de monumentenlijst van panden met een hoge erfgoedwaarde of (potentiële) monumentwaarde.

KANTTEKENINGEN Bert van den Bos, voorzitter van de Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) plaatst desgevraagd enige kanttekeningen bij het memo van het college aan de raad over het erfgoed. ,,Met 125.000 euro doe je niet zoveel. Neem bijvoorbeeld het kerkje aan de Zandstraat. Wanneer je dat wilt restaureren praat je al snel over één miljoen euro. Maar wij hopen dat de gemeente de bereidheid heeft het geld dat niet in een jaar wordt uitgegeven te reserveren. Dan vorm je een potje en daar kan met behulp van sponsoren wellicht iets mee gedaan worden. Bij een aanvraag van ons zal de gemeente overigens alle medewerking verlenen."

WAARDENKAART Van den Bos is dankbaar dat, wat het erfgoed betreft, een omslag in denken bij de gemeente heeft plaatsgevonden. Tot voor enkele jaren was daar geen of nauwelijks aandacht voor. ,,Dat is trouwens ook nodig omdat de provincie er op toe ziet." Veenendaal heeft nu een cultuurhistorische en archeologische waardenkaart. Die was er overigens in sommige omringende gemeenten al langer. Van den Bos vindt het positief dat zijn vereniging door de gemeente bij ontwikkelingen wordt betrokken. Hij pleit er nog steeds voor dat de HVOV een officieel adviesorgaan wordt.

Wat karakteristieke panden aangaat zijn er dertig met een hoge erfgoedwaarde of (potentiële) monumentwaarde, er zijn er met een positieve (middelhoge) of beeldbepalende erfgoedwaarde en er zijn er met een lage erfgoedwaarde of beeldondersteunende waarde. Uitgewerkt zijn verder de erfgoedthema's vervening, religie, industrie en militair erfgoed. Er zijn enkele gebouwen uit de periode van voor 1850 met een bouwhistorische verwachting, die geen monument zijn. ,,Voor deze panden is er nu geen beleid." Bij een ingrijpende verbouwing zou daar onderzoek naar gedaan kunnen worden.