• Studio Sterkenburg

Maveens opgeheven: 'De gemeente liet ons bungelen'

VEENENDAAL Maveens, de onafhankelijke belangenbehartiger voor mantelzorgers, heeft zichzelf opgeheven. ,,De gemeente liet ons bungelen en welzijnsorganisatie Veens stelt bemoeienis kennelijk niet op prijs. Dan houdt het op, het is geen privé hobby”, stelt voorzitter Jos Schilte van Maveens. Medio november is er een brief aan het college gestuurd met de boodschap van opheffing. ,,We kregen niet eens antwoord”, zegt voorzitter Jos Schilte.

Gerard van Wijk

De overheid stelt zich steeds meer op afstand op, bewoners moeten het zelf maar regelen. Het geld gaat in het algemeen naar één grotere organisatie, in dit geval Veens. Dat is makkelijk voor de gemeente en Veens moet het verder zelf regelen hoe de welzijnstaken worden uitgevoerd. ,,Maar Veens luistert slecht. Je zou denken dat je lokale organisaties inschakelt met vrijwilligers die goed op de hoogte zijn, maar het tegendeel is waar. Wij hebben Veens geadviseerd rond de wijksteunpunten een andere werkwijze toe te passen. Wij hebben ook geadviseerd een klankbordgroep vanuit de vrijwilligersorganisaties in te stellen. Maar Veens vond vooral dat wij ons er niet mee moesten bemoeien. Terwijl, wees blij dat er wordt meegedacht”, aldus Schilte.

WOORDEN ALLEEN Schilte en zijn medebestuursleden horen al tien jaar dat Maveens belangrijk is. ,,Maar het heeft geen zin om door te gaan als het bij bestuurders alleen bij woorden blijft.” Juli hebben we nog een gesprek gehad met wethouder Martijn Beek. ,,Belangenbehartiging vindt hij ook belangrijk. De vraag was hoe het in te kaderen.”

STILSTAND De ambtelijke molen kwam kennelijk daarna geheel tot stilstand. ,,Wij namen deel aan het Wmo-forum, hadden contacten met landelijke organisaties en met lokale thuiszorg- en andere zorginstellingen. Bij het aantreden van Veens brak een onzekere tijd aan. We konden terugkijken op een goede samenwerking met het toenmalige Steunpunt Mantelzorg en bijna tachtig procent van de bekend zijnde mantelzorgers was bekend met ons bestaan. Daarna moest alles opnieuw in kaart worden gebracht.”

TELEURSTELLEND Over de samenwerking met de Veens-Centrale en het onderdeel mantelzorgondersteuning van Veens is Maveens tevreden, maar er waren problemen door het ontbreken van een goede registratie en het volgen van hulpvragen van mantelzorgers. ,,Daardoor was er geen zicht op wat structureel was en door Maveens kon worden aangepakt. Daarnaast was er doorlopend onduidelijkheid met de gemeente over de financiering van onze onkosten en de plek van Maveens als belangenbehartiger. Ook was de naam Veens ten opzichte van Maveens verwarrend. Dit alles heeft ons bijzonder beperkt in onze ontwikkeling en het aantrekken van nieuwe mantelzorgers in het bestuur. De samenwerking met Veens stokte.” Schilte vindt het teleurstellend dat door de gang van zaken de mantelzorgers in het Wmo-forum niet meer vertegenwoordigd zijn.