• Aart Aalbers

Vrijwilligers inzetten binnen kwetsbare gezinnen

VEENENDAAL Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt komend halfjaar aan een plan voor de inzet van gastgezinnen in Veenendaal. De gemeenteraad nam daar eerder dit jaar een motie over aan. Er zijn zogeheten meeleefgezinnen, waar kinderen al dan niet tijdelijk in een rustige en veilige omgeving terecht kunnen. Gastgezinnen ondersteunen, ook al dan niet tijdelijk, gezinnen die overbelast zijn. Doel is vaker vrijwilligers binnen kwetsbare gezinnen in te zetten ,,waarmee het netwerk van deze gezinnen duurzaam wordt versterkt."

Dit wordt een van de speerpunten van het CJG in 2020. Er is een actieve werving van nieuwe vrijwilligers. ,,Volgens Buurtgezinnen zijn er veel potentiële gastgezinnen in Veenendaal, maar weten ze de weg naar het CJG niet altijd te vinden." Voor het aanbod van gastgezinnen wordt reclame gemaakt bij huisartsen, consultatiebureaus en scholen ,,vanwege het preventieve karakter en netwerkversterking." Aan gastgezinnen wordt een training aangeboden.