• Aart Aalbers

Participatie vereist andere aanpak

VEENENDAAL De participatie ofwel betrokkenheid van inwoners, organisaties en ondernemers bij ontwikkelingen en beleidsvorming moet anders en beter geregeld worden. De vraag is echter hoe dat precies te realiseren. Het vereist een andere aanpak vanuit het gemeentehuis. De raad maakte donderdagavond een hamerstuk van de 'Visie op participatie' nadat het in de raadscommissie was besproken.

Gerard van Wijk

Wat nu in ieder geval op papier staat is dat participatie relevant dient te zijn, zinvol voor de deelnemers en moet aansluiten bij hun belevingswereld. ,,Participatie draagt bij aan het ontwikkelen van beleid of een betere leefomgeving. De samenleving wordt steeds mondiger en wil betrokken zijn bij alles wat in de eigen straat, wijk, buurt of gemeente plaatsvindt." De deelnemers aan het participatieproces dienen werkelijk een stem te hebben. Opvallend is dat er voorlopig nog geen budget voor is gereserveerd.

Participatie is geen nieuw thema, maar ,,er is onder medewerkers, bij het college en bij de raad behoefte aan een duidelijke visie en een meer gestructureerde werkwijze. Oftewel, een eigen Veense aanpak. We willen de kennis en kunde vanuit de samenleving inzetten om de kwaliteit van beleid, plannen en ontwikkelingen te verhogen."

De wijkteams worden begin volgend jaar vernieuwd en moeten zorgen dat er meer betrokkenheid en initiatieven van inwoners plaats gaan vinden in de wijken. Gehoopt wordt dat de bereidheid bij inwoners toeneemt om nu en in de toekomst meer voor elkaar te gaan zorgen. Ook wordt gehoopt dat de ,,houding van inwoners richting gemeente anders wordt, namelijk dat je als inwoner eerst kijkt wat je zelf kan en mag doen, eventueel met hulp van de gemeente."