• Rijn van Dijk (rechts) sprak in bij een raadsbijeenkomst over een ontmoetingscentrum in deze voormalige peuterspeelzaal.

    Aart Aalbers

'Ontmoetingsplek op rollatorafstand'

VEENENDAAL ,,Een ontmoetingsplek op rollatorafstand, daar is behoefte aan in Petenbos.” Dat zegt Rijn van Dijk namens een werkgroep uit deze wijk, tegen de gemeenteraad bij een inspraakbijeenkomst over de programmabegroting. Zij hebben een voormalige, al jaren leegstaande, peuterspeelzaal aan de Middellaan op het oog. Maar de gemeente heeft het gebouw in de verkoop gedaan. De werkgroep hoopt nu dat de raad alsnog voor hen in de bres springt.

Gerard van Wijk

De leden van de werkgroep zijn ook betrokken bij Wijs met je Wijk, een succesvol initiatief van bewoners om medebewoners van de bank te krijgen en aan activiteiten te laten deelnemen. Daar is duidelijk behoefte aan. Eénmaal in de week mag de organisatie gebruik maken van een ruimte bij een kerkgebouw, maar dat is volgens de werkgroep onvoldoende. Vandaar dat nogal wat activiteiten bij mensen thuis plaatsvinden. Maar niet iedere activiteit is geschikt om bij iemand thuis te laten gebeuren en soms houdt het om verschillende redenen op en moet een nieuwe huiskamer worden gevonden.

MOGELIJKHEDEN ,,Er is behoefte aan een ontmoetingscentrum en de locatie aan de Middellaan is daarvoor geschikt. Wij zijn er al jaren mee bezig, maar vangen bot bij de gemeente. Het zou niet in het beleid passen en er is geen budget voor”, houdt Van Dijk de raad voor. ,,Burgerparticipatie en wijkgericht werken staat hoog in het vaandel, dan moeten daarvoor ook de mogelijkheden worden gegeven en prioriteiten gesteld. Wij hebben een plan van aanpak en kunnen het pand kostenneutraal runnen. We hopen dat het college ons in de gelegenheid stelt om de gewenste zelfredzaamheid van mensen handen en voeten te geven.”

EENZAAMHEID Lokaal Veenendaal zou vernomen hebben dat ambtenaren hebben gezegd dat er 10.000 euro valt te verkrijgen wanneer de werkgroep erin slaagt het gebouw bedrijfsklaar te maken. Het doet Van Rijn denken aan het verhaal dat iemand één miljoen in het vooruitzicht wordt gesteld als hij het IJsselmeer overzwemt, terwijl je weet dat hij niet kan zwemmen. De VVD denkt dat de eenzaamheid van mensen niet wordt opgelost door een ontmoetingsplek te creëren, in kleine groepen thuis werkt wellicht beter.

BEHOEFTE Maar Van Dijk weet uit ervaring dat er grote behoefte is aan een gebouw waar iedereen zo binnen kan lopen. Welke garantie is er dat het op den duur duurzaam is, vraagt de ChristenUnie. ,,Onderhoud en energiekosten zijn kostenneutraal. Er komt een businesscase en we zijn bezig een nieuwe stichting in het leven te roepen om het gebouw te beheren. Dat doet Wijs met je Wijk namelijk niet”, aldus Van Dijk.

Het CDA verbaast het dat de werkgroep al twee jaar bezig de gemeente te overtuigen van nut en noodzaak van een ontmoetingsplek in Petenbos. Uit alle contacten in de wijk blijkt ,,dat de behoefte er is.”