• Aart Aalbers

Gilbertstichting moet geld neertellen voor turfweide

VEENENDAAL De Stichting Gilbert van Schoonbeke moet zorgen voor financiële middelen en voldoende draagvlak om aan de Slaperdijk een turfweide te realiseren. Dit ontwerp won de door de stichting uitgeschreven prijsvraag. De gemeente herhaalt in de beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA dat deze randvoorwaarden van kracht blijven.

Er is een groep bewoners die al langere tijd bezwaren heeft tegen verandering van de huidige situatie tussen de Slaperdijk en de bewoonde omgeving van Veenendaal-West. Volgens de gemeente zou er inmiddels ook een groep bewoners zijn die ,,graag wil dat het gekozen plan wordt uitgevoerd." Er wordt niet aangegeven wie dit zijn. De pacht van de boer die al enige decennia de maïsakker beheert, is opgezegd.

Volgens de gemeente past het plan dat de prijsvraag heeft gewonnen binnen het geldende bestemmingsplan en kan, als er financiële middelen worden gevonden, op korte termijn worden uitgevoerd. Deze vraag moet nog beantwoord worden, maar ,,het plan zal zorgen voor een kwalitatieve verbetering van de leefomgeving met winstpunten voor natuur en landschap, biodiversiteit en cultuurhistorie."