• Lex van Lieshout

'Eerst kijken wat je zelf kan doen'

VEENENDAAL Begin volgend jaar gaan vernieuwde wijkteams aan de slag. Daarvoor heeft het college kaders vastgesteld. Het is net zoals bij het onlangs door de raad vastgestelde participatiebeleid: het moet anders en het moet beter. Dat is makkelijker op papier te zetten dan het in de praktijk is uit te voeren. Sleutelbegrippen zijn meer betrokkenheid van inwoners, in het jargon burgerparticipatie genoemd, en bewonersinitiatieven. Daar moeten de wijkteams voor zorgen.

Gerard van Wijk

Volgens wethouder Martijn Beek zijn er twee hoofdpunten. Het worden vanaf het nieuwe jaar gemeentelijke wijkteams, waar nu nog Veens en Patrimonium woonservice er ook onderdeel van uitmaken. Die blijven overigens wel betrokken ,,in een cirkel om de wijk." Een belangrijk element is volgens de wethouder ,,de gemeente dichter bij de bewoners te brengen." Daarbij wordt bekeken wat per wijk waar nodig is, wensen en verlangens lopen nogal uiteen. Vier wijkmanagers zijn verantwoordelijk voor vijf wijken.

Verwacht wordt dat door de activiteiten meer betrokkenheid tussen inwoners gaat ontstaan en dat dit een positief effect heeft op de samenhang in de wijk en de bereidheid bij inwoners ,,om nu en in de toekomst meer voor elkaar te gaan zorgen." Bijkomend effect, zo wordt gehoopt op het gemeentehuis, is dat de behoefte aan professionele individuele ondersteuning minder wordt. Ook wordt gehoopt dat ,,de houding van de inwoners richting de gemeente anders wordt. Namelijk dat je als bewoner eerst kijkt wat je zelf kan en mag doen, eventueel met hulp van de gemeente."

Vernieuwde wijkteams gaan aan de slag

Het is al eerder vastgesteld, maar het wordt nog eens benadrukt: inwoners zijn met name betrokken bij onderwerpen die te maken hebben met hun directe leefomgeving. Zij zijn dan ook bereid om samen met anders inwoners of de gemeente mee te denken en een oplossing te zoeken voor een probleem of ontwikkeling. ,,Niet meer de vraag 'wie lost dit voor mij op' maar 'wat kunnen wij en u daaraan bijdragen?', is de boodschap die de wijkteams aan inwoners overbrengen. ,,Het wijkteam richt zich op schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijkheid van de buitenruimte."

Voor veel inwoners is leefbaarheid en veiligheid een belangrijk onderwerp omdat het vaak direct invloed heeft hoe ze hun leefomgeving ervaren, wordt geconcludeerd. In de wijken zijn al veel instanties, professionals en inwoners op deze thema's actief. ,,De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat regie en focus nodig is om tot gewenste resultaten te komen. De mogelijkheden hierin zijn de afgelopen jaren nog onvoldoende benut." De wijkteams gaan samen met inwoners en organisaties een wijkplan opstellen.