• Ook de flats aan het Prins Willem Alexanderpark hebben extra aandacht bij opsporing en preventie.

    Henny Jansen

'Bewoners aandachtswijken Veenendaal voelen zich niet veilig'

VEENENDAAL De overlast van hangjongeren in De Engelenburg, De Grote Pekken, De Shelter, Prins Willem Alexanderpark, Zuiderkruis en Tarweveld blijven belangrijke aandachtsgebieden in Veenendaal. Verreweg de meeste klachten hebben te maken met geluidsoverlast. ,,Bovendien krijgen we meer en meer te maken met de gevolgen van psychische problematiek en het gedrag dat daar bij kan horen”, meldt Patrimonium woonservice in het recent verschenen jaarverslag.

Gerard van Wijk

In de woningen van de woningcorporatie zijn vijf hennepkwekerijen ontdekt en ontmanteld. Bij de bestrijding van hennepkwekerijen wordt samengewerkt met de politie en netwerkbeheerder Stedin. ,,Criminelen gebruiken woningen om planten te verbouwen. Brand, ontploffing, water- en stankoverlast liggen op de loer. In het Prins Willem Alexanderpark zijn er dit jaar drie aangetroffen. Deze flats hebben daarom extra aandacht in de opsporing en preventie. De twee andere kwekerijen zijn aangetroffen in de Duivenwal en het Zuiderkruis.”

['DRANG EN DWANG' Patrimonium stelt vast dat bewoners in sommige buurten hun woonomgeving als onveilig ervaren als gevolg van criminaliteit, hangjongeren en maatschappelijke onrust. ,,Jongerenproblematiek vraagt in een aantal buurten om een intensieve integrale inzet, onder regie van de gemeente en samen met ketenpartners op het gebied van hulpverlening, onderwijs, welzijn en justitie. We investeren gezamenlijk in contacten met de jongeren en aanpak van de problematiek, ook achter de voordeur. De trajecten variëren van vrijwillig tot drang en dwang.”

In een aantal hoogbouwcomplexen wil Patrimonium met cameratoezicht het gevoel van veiligheid van bewoners vergroten ,,en het gedrag van bewoners en bezoekers beïnvloeden. Bovendien zetten we deze vorm van toezicht in om kosten van schades te kunnen verhalen en criminele activiteiten op te lossen en terug te dringen.” De centrale ruimten (entrees, trappenhuizen, liften en bergingen) van 33 flatgebouwen zijn voorzien van intelligente camera´s. ,,In een aantal fietsenbergingen van seniorencomplexen zijn individuele camera´s geplaatst vanwege een toenemend aantal fietsendiefstallen.” Patrimonium heeft ongeveer 280 camera´s die vol continue draaien.

DURE ACCU'S Bij de seniorencomplexen met een afsluitbare binnenberging voor (elektrische) fietsen en scootmobielen zijn vandalismebestendige automatische deuropeners geplaatst. Geregeld werden de deuropeners geforceerd waardoor een fors aantal fietsen en dure accu´s werd gestolen. Soms vraagt de politie bij Patrimonium camerabeelden op voor onder meer jongerenoverlast, diefstal, vernieling, mishandeling, criminele activiteiten en inbraak. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten. ,,Op basis van de camerabeelden doen we geregeld aangifte. Waar mogelijk brengen we de kosten die we maken in rekening bij de veroorzakers.”