• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Lintje voor vijftien inwoners Veenendaal

VEENENDAAL Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Lampegiet hebben woensdag vijftien Veenendalers een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Wouter Kolff. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geert Stotijn (75) De heer Stotijn is sinds 1994 betrokken als vrijwilliger bij zorggroep Charim, locatie De Engelenburgh. Daar helpt hij in de bibliotheek, bezorgt de kranten bij de bewoners, helpt bewoners met hun boodschappen en zorgt voor de planten in de openbare ruimte. Sinds 2005 is hij voorzitter van de Regioraad Zuid Oost Utrecht. De Regioraad behartigt de belangen van cliënten in Veenendaal. Ook heeft hij in de klankbordgroep gezeten die input gaf aan het WMO forum van de gemeente Veenendaal. De heer Stotijn is sinds 2006 lid van de lokale cliëntenraad, die de belangen van 31 cliënten vertegenwoordigt.

Richard Akihary (62) De heer Akihary is ruim 50 jaar vrijwillig kerkorganist bij de Geredja Indjili Maluku (GIM, de Moluks Evangelische Kerk) Bethanië in Lunteren. Hij heeft muziek en teksten geschreven voor de band Paso en speelde daar zelf in. De heer Akihary heeft in de periode van 2000 tot 2002, samen met anderen gewerkt aan de totstandkoming van het Buku Njanjian Geredja (BNG, Moluks kerkelijk liedboek). Van 1980 tot 2005 heeft hij les gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking bij de Stichting Nazorg Veenendaal. Ook geeft hij orgelles aan jongeren die het instrument willen leren spelen en geeft muziekles in Lunteren.

Jan van 't Veer (59) De heer Van 't Veer is jarenlang betrokken geweest als vrijwilliger bij IVN Veenendaal - Rhenen. In de periode van 1983 - 1989 was hij lid van de Milieu Werkgroep Veenendaal. In de periodes van 1999 tot 2003 en van 2008 tot 2012 was hij secretaris IVN Veenendaal - Rhenen. Sinds 2003 is hij lid van de werkgroep Groene Blad en de website. Van 2013 tot 2016 was hij penningmeester. Sinds de oprichting van het Hoogspan Platform is hij als vrijwilliger betrokken. Het Hoogspan Platform heeft als doel het laten verdwijnen van hoogspanningslijnen uit woonkernen.

Jannie van der Linden - Wiggers (69) Mevrouw Van der Linden is sinds 1986 vrijwilliger bij IVN Veenendaal - Rhenen. Zij is coördinator Scholenwerkgroep en coördinator excursies. Sinds 1992 is zij vrijwilliger bij de Veenendaalse Tennis Club. Vanaf 2008 is zij lid van de Oecumenische Werkgroep Veenendaal namens de Petrakerk.

Ria van Wakeren - van den Berg (66) Mevrouw Van Wakeren is sinds 2000 vrijwilliger bij de vrijdagmiddagactiviteit van Verpleeghuis De Meent van Zorggroep Charim. Daarnaast is zij betrokken bij de zangochtend. Ook begeleidt zij de peuterclub. Dat is een activiteit waarbij ongeveer 10 kinderen samen met bewoners, activiteiten doen. Naast de vaste taken ondersteunt zij bij speciale activiteiten die in De Meent georganiseerd worden. Sinds 2015 is zij gastvrouw in het Alzheimercafé.

Cobie van Veldhuyzen - van de Waal (78) Mevrouw Van Veldhuyzen is sinds 1985 vrijwilliger bij Verpleeghuis De Meent, van Zorggroep Charim. Zij is actief bij de zangochtend en ondersteunt bij de vrijdagmiddagactiviteit. Naast de vaste taken ondersteunt zij bij speciale activiteiten die in De Meent georganiseerd worden.

Jorgo Schoute (41) Sinds 1991 is de heer Schoute vrijwilliger bij Verpleeghuis De Meent van Zorggroep Charim. Hij helpt bij de koffiecorner. Daarnaast is hij in de periode van 1999 tot 2005 ondersteuner geweest in het bedrijfsrestaurant van ziekenhuis De Gelderse Vallei. In de periode van 2005 tot 2008 was hij werkzaam bij de facilitaire dienst van Opella, Rustenburg in Wageningen. Sinds 2008 is hij gastheer bij Opella Revalidatie en Herstel in Bennekom.

Dick Cozijnsen (76) De heer Cozijnsen is in de periode 1975 tot 1995 bestuurslid en voorzitter geweest van het CHU in Renswoude. Daar heeft hij ook het fusieproces begeleid om van CHU, KVP en ARP het CDA te formeren. Van 1989 tot 1995 was hij voorzitter van de Woningadviescommissie van de gemeente Renswoude. Vanaf de oprichting in 1995 tot vandaag de dag is de heer Cozijnsen betrokken bij Stichting Buitenzorg. Hij heeft daar verschillende functies vervuld zoals voorzitter, begeleider van de vrijetijdskring en penningmeester. Sinds 2009 is hij gemeenteraadslid voor het CDA in Veenendaal en sinds 2014 is hij voorzitter van de Commissie Toekomst Kerkgebouwen die is ingesteld door de Algemene Kerkenraad van de Protestante Gemeente in Veenendaal.

Cees Vink (74) De heer Vink was in de periode van 1968 tot 1982 activiteitenbegeleider bij het Apostolisch Genootschap. Van 1970 tot 1983 is hij voorzitter geweest van Biljartvereniging Veenendaal en van 1972 tot 1980 en vanaf 2007 tot heden is hij voorzitter van het Biljartdistrict De Betuwe / Veenendaal. Tussen 1987 en 1996 was hij voorzitter van voetbalvereniging Renswoude. Sinds 1995 is hij voorzitter van Biljartvereniging Vink. Van 2008 tot 2013 heeft hij zich ingezet als bestuurslid voor de Vereniging van Eigenaars van het Prins Willem Alexanderpark en sinds 2014 is hij districtshoofd voor de Hartstichting.

Gijsje Beckerman - van den Bos (78) Mevrouw Beckerman heeft vanaf 1964 tot 2008 meerdere bestuursfuncties vervuld bij de FNV Vrouwenbond afdeling Veenendaal. Ook was zij ruim 10 jaar, vanaf 1966 tot 1976, collectant voor het Astma Fonds, het huidige Longfonds. Van 1966 tot 1974 was zij vrijwilliger bij Speeltuin 't Hoorntje in Veenendaal. Van 1982 tot 1997 heeft zij het initiatief 'Veenendaal helpt Polen' ondersteund door een Pools gezin twee keer per jaar te voorzien van levensmiddelen en kleding. Van 1988 tot 2001 was zij commissielid van de Vrouwen Advies Commissie Veenendaal. Sinds 1974 is zij vrijwilliger bij VV Veenendaal en sinds 2014 is zij vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Veenendaal.

Marian van Manen - de Jong (60) Sinds 2004 is mevrouw Van Manen vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Veenendaal in verschillende functies, zoals collectant, coördinator en bestuurslid. Van 2007 tot 2010 en van 2012 tot 2015 was zij bestuurslid bij Inner Wheel Veenendaal.

Haijo Helder (77) De heer Helder was in de periode van 1990 tot 2000 voorzitter van voetbal vereniging DOVO. In de periode van 1998 tot 2010 was hij penningmeester en vice-voorzitter van het Ritmeester Veenzangers Mannenkoor. Sinds 1994 is hij bestuurslid bij de Stichting Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid Europa. In de periode 2000 tot 2010 was hij penningmeester van Kringloopcentrum 't Veen. Vanaf 2006 is hij lid van de Raad van Commisssarissen van IW4 Beheer NV. Sinds 2012 is hij voorzitter en penningmeester van de Vereniging van Eigenaren in de Rembrandt Résidence en voorzitter van Rotary Ouderenafdeling Rhenen - Veenendaal.

Hans Hermans (72) In de periode van 1971 tot 2003 was de heer Hermans actief als vrijwilliger bij FC Lienden. Hij vervulde daar verschillende functies waaronder die van bestuurslid en elftalbegeleider. Van 2003 tot 2009 was hij vrijwilliger voor het Vrijwilligers Netwerk Veenendaal en werd als verkeersregelaar ingezet bij evenementen. Vanaf 2009 is hij vrijwilliger bij Veens en biedt hulp aan mensen die het moeilijk vinden hun administratie op orde te krijgen en te houden.

Jan Wolf (71) De heer Wolf is in de periode 1977 tot 2010 vrijwilliger geweest bij v.v. DOVO in verschillende functies waaronder die van secretaris en vice-voorzitter. Sinds 2010 is hij cursusleider bij de KNVB en hij heeft zich vanaf 2012 ingezet voor Stichting Hulp in Praktijk (HiP) die hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben.

Sander van de Pol (74) De heer Van de Pol is sinds 1974 betrokken als vrijwilliger bij de Kerkenraad Hervormde gemeente. Hij heeft daar verschillende functies bekleed waaronder die van notulist en ouderling. Hij is sinds 1982 penningmeester van het Verjaardagsfonds van de Hervormde Gemeente Veenendaal. Ook is hij sinds 1978 lid van het Hervormd Gemengd Koor Con Amore. Ook hier heeft hij verschillende functies bekleed zoals die van voorzitter, penningmeester en lid van de activiteitencommissie. Voor het goede doel is hij sinds 2014 vrijwilliger bij de Snuffelshop.

Burgemeester Wouter Kolff roemde in zijn toespraken de indrukwekkende staat van dienst van de vijftien decorandi, hun belangeloze inzet voor en hun grote betrokkenheid bij de Veenendaalse samenleving. Na afloop gingen zij, trots met de kersverse onderscheiding opgespeld, op de foto en werd het glas geheven om het feestelijke moment gezamenlijk te vieren.