'Liever een dier dan hoogbouw hier' (update)

VEENENDAAL 'Liever een dier dan fysio en hoogbouw hier'. En 'Ons verzoek, geen hoogbouw op deze hoek!' Spandoeken die maar beperkte tijd tegen een hek op de hoek Parallelweg-Ambachtstraat, in het Pionierkwartier, te zien waren. Wie ze heeft weggehaald is niet duidelijk.

Omwonenden liggen al geruime tijd overhoop met de gemeente. Het gaat om procedures die het mogelijk moeten maken dat er een moskee en een gebouw voor een fysiotherapeut en twee lagen appartementen worden gebouwd. De omwonenden vinden, zegt Gijsbert van Verseveld, dat de ,,gehele zaak in handen van een projectontwikkelaar is gespeeld en dat afspraken met de omwonenden door de gemeente niet worden nagekomen."

,,Wij zijn niet met open vizier tegemoet getreden", zegt Van Verseveld. Hij heeft begin februari een klacht ingediend tegen de betrokken wethouder, die hij gebrek aan integriteit verwijt. Van Verseveld heeft bij herhaling contact gehad met de burgemeester. ,,Het verdient geen schoonheidsprijs is mij gezegd. Geadviseerd is naar de ombudsman te stappen."

Inmiddels hebben de omwonenden besloten tot aan de Raad van State te procederen. Zij vinden het gebouw met de praktijk voor de fysiotherapeut en twee lagen appartementen ,,te hoog en onnodig, er staat al zo veel leeg in Veenendaal." In het te op offeren weitje stappen nu kippen en geiten rond, vandaar de tekst op de spandoeken.

Maar wat hen het meest dwars zit is de stellige gedachte door de gemeente om de tuin te zijn geleid. ,,De raad is weliswaar akkoord gegaan, maar wij zijn overvallen door de uitwerking van dit project. De participatiegroep die met de gemeente om de tafel zat is opgeblazen."

Burgemeester Wouter Kolff is de klagers in ieder geval wel met open vizier tegemoet getreden. Hij heeft de fractievoorzitters op de hoogte gesteld omdat Van Verseveld hen ook een brief heeft geschreven over de affaire. Een klacht tegen een wethouder wordt volgens het intern klachtensysteem in eerste aanleg afgehandeld door de burgemeester. Wanneer een klager het niet eens is met de afhandeling kan hij naar de nationale ombudsman stappen.

De burgemeester en Van Verseveld hebben uitgebreid met elkaar gesproken. Vervolgens heeft Kolff wederhoor toegepast bij de wethouder. Van al deze gesprekken zijn verslagen. In een 'eindeloze stroom aan mails' aan de ambtelijke organisatie zijn ook 'onheuse en persoonlijke aantijgingen geplaatst'. De klacht is afgedaan, wat de burgemeester betreft. Volgens een fractievoorzitter ,,zijn deze mensen niet goed bezig. Ze hebben nooit bezwaar gemaakt en ook nooit ingesproken. Het lijkt een zeer persoonlijke zaak."