• Roos Koole

Lief- en leedstraten in strijd tegen eenzaamheid

VEENENDAAL Eenzaamheid, het komt veel voor en het neemt toe. Het is niet gebonden aan leeftijd, maar opvallend is dat meer dan de helft van de 75-plussers er last van heeft. Op voorstel van de SGP, van wie een motie door de raad unaniem is aangenomen, gaat het college in kaart brengen wat ervoor nodig is om een proef met zogeheten lief- en leedstraten te beginnen, als middel tegen eenzaamheid.

Gerard van Wijk

Komend najaar wil de raad hierover geïnformeerd worden. In andere gemeenten is al ervaring opgedaan met deze lief- en leedstraten.

SAMENHANG Rotterdam kent al meer dan 600 lief- en leedstraten. Den Haag is er eerder dit jaar ook mee begonnen. Het is een manier om mensen wat meer op elkaar te laten letten en de samenhang tussen bewoners in de wijken te versterken. In de Maasstad trekken één of twee bewoners vrijwillig de kar en proberen het onderlinge contact in de straat te versterken.

Zij krijgen van de gemeente een kleine pot met geld, waaruit een bloemetje kan worden bekostigd of een rit die iemand uit de straat met een andere straatbewoner maakt naar het ziekenhuis. Of om een activiteit te organiseren. Het wordt ervaren als een probaat middel tegen eenzaamheid.

AANVULLING In de in Veenendaal door de raad aangenomen motie wordt gesproken van sociale en emotionele eenzaamheid. Eén op de twaalf ouderen zou ernstig eenzaam zijn en het valt niet te verdelen in rijk en arm. Er zijn al projecten in Veenendaal tegen eenzaamheid, maar de lief- en leedstraten zouden daar een succesvolle aanvulling op kunnen zijn.

PRIORITEIT ,,Veenendaal heeft eenzaamheid onder inwoners als prioriteit geformuleerd in het gezondheidsbeleid. Het inzetten van de lief- en leedstraten is een laagdrempelige vorm van ondersteuning waarvoor enthousiaste buurtbewoners zich vrijwillig aanmelden en het heeft een samenbindend element in zich, net zoals de straatspeeldag. Mensen uit de lief- en leedstraten kunnen problemen bij bewoners signaleren en doorgeven en hiermee een signalerende rol innemen."

Volgens de raad kunnen bestaande projecten en netwerken, gericht op het bestrijden van eenzaamheid, in combinatie met de lief- en leedstraten goed met elkaar worden verbonden. Het kan bijdragen aan integratie en problemen in de wijk of de straat kunnen beter en sneller worden opgelost. Ook blijkt dat mantelzorgers zich in deze straten meer gesteund voelen bij het uitvoeren van hun taken.