• Aart Aalbers

Later besluit over Juliahoeve (update)

VEENENDAAL De gemeenteraad heeft donderdagavond met een kleine meerderheid besloten over de Juliahoeve pas een besluit te nemen nadat het advies van de monumentencommissie er is. Vervolgens moet de gemeente een besluit nemen over de monumentenstatus van de hoeve. Overigens kan de raad alleen een zienswijze over de op het landgoed Prattenburg gesitueerde hoeve indienen. Het inpassingsplan is een provinciale bevoegdheid.

Tegen het amendement van PvdA en D66 over de hoeve aan de Zandheuvelweg 5 stemden alleen ChristenUnie, SGP en VVD. Aanvankelijk was jaren geleden het plan een zorgboerderij met 24 wooneenheden in de Juliahoeve te huisvesten, maar daar kwam niets van en het pand verloederde. Nu is het plan er een drietal woningen neer te zetten. De indieners van het amendement spreken over maximaal twee woningen. Volgens de VVD kunnen onderdelen van de hoeve wellicht behouden blijven. Wethouder Arianne Hollander vertelde dat de provincie begin april met een raadsdelegatie wil praten over het inpassingsplan.