• Lex van Lieshout

Lage woonlasten in Veenendaal

VEENENDAAL Inwoners van Veenendaal hebben relatief lage woonlasten. Op zeven gemeenten na heeft Veenendaal, met 579 euro jaarlijks voor een meerpersoonshuishouden, zelfs de laagste woonlasten van Nederland. Dat blijkt uit een overzicht van Coelo, het kennisinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. De hoogste woonlasten bedragen 1211 euro jaarlijks en het landelijk gemiddelde is 723 euro.

Het college wil de tarieven van de gemeentelijke belastingen volgend jaar trendmatig met 1,5 procent verhogen. Dat geldt ook voor de OZB. De inkomsten uit de OZB worden voor volgend jaar geraamd op 11,5 miljoen euro. Parkeergelden brengen 2,2 miljoen euro op.

Het tarief van de afvalstoffenheffing, rioolrechten, leges en kosten lijkbezorging zijn maximaal 100 procent kostendekkend. Bijna 30 procent van de mensen woont in een gemeente waar de afvalstoffenheffing afhangt van de hoeveelheid aangeboden huishoudelijk afval (diftar). Daar hoort Veenendaal bij. De toeristenbelasting voor niet-Veenendalers bedraagt 1,04 euro per persoon per overnachting. Eén hond kost 86,40 euro jaarlijks, de tweede en volgende honden 126,24 euro per hond en voor een kennel moet 223,20 naar de gemeente worden overgemaakt.