• Gemeente Rhenen

Laatste kavels en woningen Het Bosje 3

RHENEN Woningbouwplan Het Bosje fase 3 in Elst is bijna klaar. Er worden volop woningen op bouwkavels gebouwd. Van deze particuliere bouwkavels zijn er nog zo'n vijf beschikbaar en voor het overige grote deel van het plan is nu een projectontwikkelaar geselecteerd.

De gemeente Rhenen heeft de afgelopen maanden een selectie gedaan met ontwikkelaars voor de realisatie van dit deel van het plan Het Bosje. Het gaat om ruim 6.300 m2 langs De Klamp en Kleingeel in Elst.

Uit deze selectie is BPD Ontwikkeling uit Amersfoort als beste uit de bus gekomen. Zij scoorden met hun ontwerp en plan van aanpak als beste. De gemeente heeft daarom besloten de opdracht voor ontwikkeling en realisatie van dit plandeel in Het Bosje voorlopig aan BPD te gunnen. Voorlopig, omdat de komende weken eerst het contract tussen gemeente en BPD tot stand moet komen en getekend moet worden.

Pas na ondertekening wordt de gunning definitief en start BPD met de verkoop van de woningen. Verwacht wordt dat dit in de loop van september 2016 aan de orde is. Het plan van BPD bevat 29 woningen in uiteenlopende woningtypen, zoals vrijstaand, rijwoningen en levensloopwoningen. Zij hebben hun plan 'het Tabakserf' genoemd, met een knipoog naar de historie van Elst.

INFORMATIE De planning is om op 31 augustus een informatieavond in het Bestegoed in Elst te organiseren. Meer informatie daarover volgt via de reguliere kanalen. Ook zal binnenkort de projectinformatie op een speciale website zijn te vinden: www.tabakserf.nl. Via deze website kunnen belangstellenden zich ook inschrijven. Neem voor meer informatie contact op met Barry Dijkerman van de gemeente Rhenen: barry.dijkerman@rhenen.nl en 0317-681681.