Kunstwerk en app over Slag om de Grebbeberg

RHENEN Gedeputeerde Mariëtte Pennarts heeft donderdag samen met burgemeester Hans van der Pas van Rhenen het landschapskunstwerk 'Fragmenten en Patronen' officieel geopend. Tegelijkertijd werd de applicatie (app) 'Slag om de Grebbeberg' gelanceerd. Ondersteund door de app vertelt het landschapskunstwerk het verhaal van de Slag om de Grebbeberg aan wandelaars en fietsers.

Bij de reconstructie van de N225 is voorafgaand aan de aanleg van het fietspad archeologisch onderzoek verricht naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog. De gevonden voorwerpen geven, in samenhang met de bestaande kennis, een goed beeld hoe de strijd op de Grebbeberg in de meidagen van 1940 is verlopen. De aanvals- en verdedigingslinies van de Duitse troepen en het Nederlandse leger lagen haaks op de huidige N225.

BELEVING Om het verhaal van de slag levend te houden heeft de provincie Utrecht Parklaan landschapsarchitecten benaderd om een landschappelijk plan te maken waarmee de 'Slag om de Grebbeberg' langs deze provinciale weg voor het publiek zichtbaar blijft.

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur van de provincie Utrecht: ,,Behouden en beleven van ons cultureel erfgoed vind ik enorm belangrijk. Dit kunstwerk in het wandelpad en de bijbehorende app dragen op een originele en eigentijdse manier bij aan het historisch bewustzijn in de regio. Ook voor onze toekomstige generatie is dit van groot belang.''

APP De kunstzinnige verbeelding wordt via een app toegelicht. De applicatie is gebouwd door MCW, creative agency in nauwe samenwerking met Stichting de Greb. De applicatie ondersteunt het kunstwerk en verhaalt van de slag met onder andere beelden, audiofragmenten van oud-strijders en een animatie van de slag. De app is gratis te downloaden via grebbeberg.nl/app.

TIJDLIJN Het landschapsbureau heeft de hulp van beeldend kunstenaar Paul de Kort ingeroepen. Samen met het archeologisch bureau RAAP en Stichting de Greb is een ontwerp gemaakt. Het fietspad en het nieuwe wandelpad fungeren als een tijdlijn. De ankerpunten op de tijdlijn worden verbeeld door een betonplaat met een patroon, tijdsaanduidingen en tekst. De teksten komen uit de ooggetuigenverslagen van de Nederlandse militairen. De feiten, voorwerpen en emoties completeren elkaar in de beschrijving van de slag om de Grebbeberg.

Burgemeester Hans van der Pas: ,,Voor Rhenen en de Grebbeberg zijn het kunstwerk en de app belangrijk. Met het landschappelijk kunstwerk en de app zijn de unieke geschiedenis en de gebeurtenissen die op en rond de Grebbeberg plaats hebben gevonden, beleefbaar en zichtbaar geworden."

Met de opening van het landschapskunstwerk 'Fragmenten en Patronen' sluit de provincie Utrecht aan op de activiteiten '75 jaar Slag om de Grebbeberg' van de gemeente Rhenen.