• Volgens de wethouder is een lagere maximum snelheid niet aantrekkelijk voor het doorgaande verkeer van de A12 naar de A15.

    Gemeente Veenendaal

Kosten voor verbreding Rondweg-Oost stijgen snel

VEENENDAAL De kosten die gepaard gaan met de verbreding van de Rondwweg-Oost naar tweemaal twee rijbanen stijgen snel. De meerkosten van de geplande ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan zijn in enkele jaren tijd gestegen van 17 naar 22 miljoen euro. Bij de eerste raming zaten de wegenbouwers, middenin de economische crisis, nog om werk verlegen. Dat is nu wel anders.

Gerard van Wijk

De gemeentelijke bijdrage zou 6,25 miljoen euro bedragen. Twee miljoen hiervan was al eerder toegezegd. Dat was volgens wethouder Engbert Stroobosscher een geste aan de provincie Utrecht. Verder wordt onder voorbehoud rekening gehouden met één miljoen euro uit het mobiliteitsfonds van de regio FoodValley en 3,25 miljoen euro vanuit de contractueel vastgelegde bijdrage vanuit de ontwikkeling van Veenendaal-Oost aan infrastructurele werken.

TIEN MILJOEN De provincie vraagt vijftig procent van de kosten voor de ongelijkvloerse kruising aan de gemeente, oftewel elf miljoen euro. Met wat rekentrucs komt de gemeente aan een bedrag dat de tien miljoen euro benadert. Het gaat dan om 6,25 miljoen direct, acht ton voor de grond, 2,5 miljoen voor de inspanning om minder geluidsschermen te realiseren en dat vormt bij elkaar 9,55 miljoen euro. De snelheid op de rondweg zou naar 70 kilometer per uur moeten gaan, in plaats van 80 nu. Volgens de wethouder is een lagere maximum snelheid niet aantrekkelijk voor het doorgaande verkeer van de A12 naar de A15.

DOORSTROMING ,,Wat wij belangrijk vinden is de bereikbaarheid van Veenendaal, de doorstroming, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid”, aldus de wethouder. Ook zou nu duidelijk moeten worden of er vanuit Groenpoort, het nog te bouwen noordelijke deel van Veenendaal-Oost, een tweede ontsluiting van de wijk op de rondweg mogelijk is. Die zou ter hoogte van het benzinestation op de rondweg uitkomen. De eerste maanden van het nieuwe jaar nemen Provinciale Staten een besluit over de plannen.

GELUIDSBELASTING Een lagere snelheid op de weg zorgt voor een kleinere toename van de geluidsbelasting en dan hoeven de geluidsschermen minder hoog te zijn. Ook heeft een lagere snelheid van het verkeer een positief effect op de leefkwaliteit, al is dat weliswaar beperkt. Een maximumsnelheid van 50 of 60 kilometer per uur wordt als verkeerskundig ongewenst beschouwd. Al geruime tijd vormt de verbreding van de Rondweg-Oost een heikel politiek en bestuurlijk aandachtspunt in Veenendaal.

Niet alle raadsfracties zijn ervan overtuigd dat verbreding van de weg een goede oplossing is. Maar in meerderheid vinden bestuur en raad dat nut en noodzaak van verbreding is aangetoond. Wel dient de leefbaarheid centraal te staan. Maar dit gezichtspunt is sneller uitgesproken dan in de praktijk gerealiseerd bij een rondweg, die eigenlijk geen rondweg is en dwars door woonwijken loopt.