• 112 Heuvelrug

Kosten van afvalverwerking lopen op

VEENENDAAL De kosten van de afvalverwerking lopen op. Alles wordt duurder en dat geldt ook voor de afvalverwerking, zegt wethouder Marco Verloop. Behalve de inzamelingskosten van afval zijn er kosten voor de verwerking en de belasting op de verbrandingsverwerking.

De ACV rekent voor de inzameling van afval over dit jaar ruim 1,7 miljoen euro. Een beperkte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, vanwege de prijsindexering. De hogere aanneemsom van ACV bedraagt bijna anderhalve ton. Het gaat volgens de wethouder om een verschil in de begroting, de ACV heeft een andere indexering gevolgd. De meerkosten worden ten laste gebracht van de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking. ,,De reserve is er om de plussen en minnen op te vangen."

De aanneemsom van ACV voor het beheer van de openbare ruimte bedraagt voor het huidige jaar ruim 1,3 miljoen euro. Derhalve is Veenendaal voor het verwijderen en verwerken van afval en het schoonhouden van de openbare ruimte aan ACV dit jaar ruim drie miljoen euro kwijt.