• Ted Walker

Koopzondag: Het 'uur U' nadert

VEENENDAAL Na vijf jaar discussiëren nadert vanavond in de gemeenteraad het 'uur U' inzake de verruiming van de opening van winkels op zondag.

Gerard van Wijk

Nou ja, dat is nog de vraag. Omdat bij dezelfde en laatste raadsvergadering dit jaar ook het advies op de agenda staat, dat de raad aan Provinciale Staten mag geven over het al of niet verbreden van de Rondweg-Oost. Twee hete hangijzers op één avond, het kan niet op. De vergadertijgers wrijven zich in de handen. Wanneer het té laat gaat worden, en dat is later dan elf uur, dan kan het zo maar gebeuren dat de zondagsopenstelling van winkels pas begin januari aan de orde komt.

EMOTIES Dat past dan mooi in de traditie die de raad sinds 2012 heeft opgebouwd voor wat betreft dit dossier. Met tussenpozen is het debat in en buiten de raad gevoerd en de emoties liepen soms hoog op. Aan de ene kant zijn daar de confessionele partijen ChristenUnie, SGP en CDA, die de zondagsrust in ere willen houden. Aan de andere kant zijn daar alle andere partijen die vinden dat de Veenendalers zelf moeten kunnen uitmaken hoe zij hun zondag willen besteden. En als daar winkelen bij hoort en de ondernemers daar ook wel oren naar hebben, dan moet dat kunnen.

BEWEGING In eerste instantie moest de de ene zetel van de SP uitkomst brengen, de voor- en tegenstanders van de zondagsopenstelling hielden elkaar in evenwicht. De laatste tijd is er beweging bij het CDA, dat een ledenraadpleging heeft gehouden waarbij bleek dat de helft van de christen-democraten geen probleem heeft met zondagsopenstelling. De driemansfractie mag naar eigen inzicht een besluit nemen.

PROEF Lokaal Veenendaal en PvdA hebben nu een maandelijkse koopzondag voorgesteld, van 's middags één tot zes uur. Bouwmarkten en voedingsmiddelenwinkels zouden iedere zondag hun deur open moeten kunnen doen. Er liep dit jaar een proef met maximaal zes koopzondagen, gekoppeld aan evenementen omdat dit voor de SP een voorwaarde was. Op zich zijn die koopzondagen door bezoekers en ondernemers goed ontvangen, de consumenten geven zo'n slordige één miljoen euro uit.

De discussie spitste zich toe op de bereidwilligheid van de werknemers om op zondag de handen uit de mouwen te steken. En er zijn uiteraard kleinere ondernemers die om principiële redenen niet meedoen of moeilijk aan medewerkers kunnen komen om de klanten te helpen of achter de kassa te gaan zitten. Dat vinden de voorstanders geen probleem. Je hoeft je winkel niet open te doen, het mag, zeggen zij.

DUIDELIJK In de loop der tijd volgde het ene onderzoek het andere op en sinds de laatste raadsvergadering is er een vorige week gehouden stadsgesprek op gevolgd (dat heette tot nu toe een dialoogavond) en konden geïnteresseerden in de materie de gemeente tot afgelopen weekend schriftelijk laten weten wat hun mening is. Of dat de elf politieke fracties nog op andere gedachten heeft gebracht, mag aan sterke twijfel onderhevig zijn. De fractievoorzitter van de VVD zei het in de hal van het gemeentehuis bij het stadsgesprek luid en duidelijk: de discussie helpt ons niet om een ander standpunt in te nemen.

GOEDE SFEER Maar de christen-democraten hebben meer tijd gekregen om hun standpunt helder te formuleren en dat wordt hen door de voorstanders van harte gegund. Er was overigens een goede sfeer aan de statafel bij de liberale fractievoorzitter, zei hij. Er werd met respect met elkaar omgegaan. Er waren blauwe, gele en witte kaarten uitgedeeld: voor de voorstanders, voor de tegenstanders en voor degenen die het wellicht met wat kleine aanpassingen wel oké vinden. Aan de vele statafels waren zo'n kleine honderdvijftig mensen druk doende hun ideeën te ventileren. Een winkelier vertelt dat hij zes dagen hard werkt en dan de zondag nodig heeft om bij te komen. De ander zegt het zonde te vinden dat er zoveel euro's wegvloeien als je in het centrum op zondag een kanon kan blijven afschieten omdat je toch niemand raakt.

Het stadsgesprek is geopend door burgemeester Piet Zoon en daarvoor Remco Bontenbal (training en advies, Zeist) als inleider. Die is kennelijk ingefluisterd dat het voor Veenendaal een loodzware materie betreft. Hij drukt de aanwezigen op het hart vooral een beschaafde discussie te voeren en niet meteen bij het eerste betoog aan de statafel een poging te doen erover heen te schreeuwen.

Het blijkt een geheel overbodig advies. Het gaat er allemaal rustig aan toe. Iedereen kan uitpraten, niemand probeert een ander te overtuigen. Er is zorg of de kleine winkelier het wel vol kan houden. Maar er is ook behoefte om op zondag te winkelen omdat door de week het gezin het al druk heeft. Vrijheid is hierbij het centrale thema.

Iemand oppert een dag van saamhorigheid. In de hal branden de lichtjes in de kerstboom. In de mensen een welbehagen.

Label:

Koopzondag