Koopzondag blijft splijtzwam

VEENENDAAL Op de agenda van de gemeenteraad stond een initiatiefvoorstel van VVD, SGP en CDA om het centrum te verlevendigen. Maar het debat ging al snel over de koopzondag, een splijtzwam in de raad. Lokaal Veenendaal zwengelde de discussie aan en omdat drie raadsleden van de ChristenUnie afwezig waren haalde het voorstel om per 1 juli dit jaar in Veenendaal een koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur mogelijk te maken een meerderheid: zestien stemmen voor en veertien tegen. ChristenUnie, SGP, CDA en SP zijn mordicus tegen. Het college heeft bij het begin van de rit na de raadsverkiezingen afgesproken het onderwerp koopzondag zelf niet op de agenda te zetten, maar de fracties zijn er vrij in het te behandelen als het voorbij komt. En dat gebeurt bij passende gelegenheden, zoals nu.

Gerard van Wijk

Het betekent overigens niet dat de koopzondag daadwerkelijk wordt ingevoerd over enige maanden. Burgemeester Wouter Kolff herinnerde het gezelschap eraan dat daarvoor ook een wijziging van de winkeltijdenverordening nodig is. Die gaat de raad in de vergadering van juni behandelen en als de nu afwezige raadsleden van de ChristenUnie dan wel aanwezig zijn, verdwijnt de koopzondag weer naar de met regelmaat terugkerende dossiers. Waar in Wageningen nu ook op zondagmorgen de winkels open mogen en verder in de omliggende gemeenten sprake is van openstelling van winkels op zondag blijft het in Veenendaal een heet hangijzer.

Het imago van Veenendaal en de winkels die het moeten hebben 'van een half weekend' beïnvloeden de komst van winkelketens, weet de PvdA na een gesprek met een deskundige uit de sector. ,,Je snapt het pas wanneer je het ziet'', werd Johan Cruijff geciteerd. Wie door de Hoofdstraat loopt snapt het, wanneer de bordjes 'wordt opgeheven' in etalages zichtbaar worden. ,,We komen er niet met pimpen, het is geen vijf voor twaalf maar diep na middernacht. Er is een Marshallplan nodig, een integrale visie.''

Die integrale visie misten meer fracties in het voorstel ('pimp het winkelcentrum') van VVD, SGP en CDA, al haalde het wel de eindstreep. Merkwaardigerwijs was dat zonder de steun van de indieners SGP en CDA, die de aanvulling van de zondagopenstelling niet acceptabel vonden en deswege tegen hun eigen initiatief stemden.

Op korte termijn wordt aandacht gegeven aan het opknappen en een functie geven van de Pniëlkerk, aan het zogeheten upgraden van het stadsstrand op het voormalige Rabo-terrein, aan het structureel verminderen van parkeerkosten en aan het creëren van meer sfeer en beleving in het centrum. Ook werd een motie van GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en SP aangenomen waarbij aan het college wordt verzocht voor het centrum (economisch, ruimtelijk en promotie) één portefeuillehouder aan te wijzen. Dat is een bevoegdheid van het college zelf.