Kolff wil dat grenskwestie met Rhenen opgelost wordt

VEENENDAAL Wat burgemeester Wouter Kolff betreft wordt de grenskwestie met Rhenen opgelost. ,,Het vergt iets van de twee gemeenten, het vergt ook iets van de twee gemeenteraden." Kolff gaat er woensdag 28 september met zijn Rhenense collega over praten.

Gerard van Wijk

In het zuidelijk gedeelte van het Petenbos, het Veeneind, loopt de gemeentegrens grillig door straten en zelfs huizen. Dat leidt al over een langere tijd tot problemen voor tientallen huishoudens, die georiënteerd zijn op Veenendaal, maar hun voordeur in Rhenen hebben en voor veel voorzieningen van deze gemeente afhankelijk zijn. Recent leidde dat weer tot ongenoegen bij de aanleg van een glasvezelkabel. De Veenendalers kregen die wel, hun Rhenense buren niet.

Kolff deed zijn uitspraken tijdens de eerste vergadering van de raadscommissie na het zomerreces in antwoord op vragen van Albert Doelwijt (PvdA). De burgemeester vindt een grenscorrectie waarbij de grens op de Cuneraweg komt te liggen het meest duidelijk. ,,Dat heeft Veenendaal kennelijk al eerder voorgesteld, maar ik wil er een vinger achter krijgen waarom Rhenen dat niet wilde. Het kan mogelijk te maken met de WOZ-opbrengst, zoals gesuggereerd, maar dat weten we niet."

Het is niet duidelijk of de raad van Veenendaal in 2009 nu wel of niet is geïnformeerd. Aanvankelijk zei de gemeente dat de raad wel geïnformeerd is over het besluit van het toenmalige college om de zaak te laten rusten, later zou de raad toch niet geïnformeerd zijn. Maar nu zou er weer een brief van 20 november 2009 uit het archief opgedoken zijn waaruit zou blijken dat de raad op deze wijze wel geïnformeerd was. Kolff vindt terugkijken alleen zinvol als er van geleerd kan worden. ,,Als de raad niet geïnformeerd is, is dat niet goed."

Volgens de burgemeester moet er een degelijk voorstel voor het oplossen van de problemen van betrokken bewoners uit de discussie komen. ,,Zij zouden eigenlijk niets van de gemeentegrens moeten merken." Het Rembrandt College, dat schoolwoningen op het gebied heeft met een voordeur in Rhenen, heeft er financieel nadeel van. Kolff wees er wel op dat de school op een later tijdstip naar deze tijdelijke plek is gekomen.