• Het parkeerterrein aan het Coornhertpad gaat verdwijnen, appartementen zullen verschijnen.

    Aart Aalbers

Klein Manhattan aan de Grift

VEENENDAAL Veenendaal verdicht, zeker in het centrum, en er wordt steeds hoger gebouwd. In het kernwinkelgebied nadert het gebouwencomplex Het Stempel, op de plek waar vroeger het postkantoor was gevestigd, haar voltooiing. Recent werd de hoek Kerkewijk-Raadhuisstraat volgebouwd. Brouwerspoort moet nog een nadere invulling krijgen en op het Coornhertpad, tussen het gemeentehuis en het Schrijverspark, wordt een appartementengebouw met in ieder geval vijf bouwlagen neergezet.

Gerard van Wijk

Afgesproken is niet hoger te bouwen dan 30 meter, met bij de entrees van Veenendaal tot een hoogte van 45 meter. Zoals nu bij de bouw aan de 1e Melmseweg. Maar er zijn al plannen om nog hoger te gaan. Bouwers willen graag omhoog, daar zit bouwvolume en dat wordt in die kringen een verdienmodel genoemd. Zo is voor de westzijde van de Groeneveldselaan een plan gemaakt waarbij de architect uitgaat van twee woontorens, een van liefst 78 meter en een van 51 meter. De structuurvisie zou moeten worden herzien om dit daadwerkelijk te realiseren.

VOORUITZICHTEN Kortom: Veenendaal is bezig een klein Manhattan aan de Grift te worden. ,,De economische vooruitzichten voor de regio zijn goed, er wordt een toenemende groei van de bevolking voorspeld en de woningproductie is bezig de records uit het verleden te breken", aldus de recent door de gemeente uitgebrachte marktanalyse woningbouw. Tussen 2010 en 2017 zijn in Veenendaal bijna 2400 woningen gebouwd. Bijna de helft bestaat uit woningen met een WOZ-waarde tot twee ton, dat zijn woningen in de sociale en goedkope categorie. Het middeldure segment van twee tot drie ton was goed voor 43 procent van de productie, vanaf drie ton is relatief weinig gebouwd. Al is er wel een opleving in de duurdere sector waarneembaar.

APPARTEMENTEN Er zijn met name veel appartementen gebouwd. Dat gaat de komende jaren ook weer gebeuren, er is weer vraag naar. ,,De woningproductie in Veenendaal-Oost is ondanks de wisselende conjunctuur relatief constant. De dip in met name 2013 en 2014 heeft vooral te maken met de geringere bouwproductie in andere delen van de stad. De toename van de bouwactiviteiten de laatste jaren heeft vooral te maken met de woningen buiten Veenendaal-Oost."

GROEI De woningmarktmonitor van de provincie Utrecht prognotiseert dat Veenendaal in het jaar 2040 72.490 inwoners heeft, ofwel 31.730 huishoudens. ,,Omgezet naar een woningbouwvraag lijkt vanuit de autonome bevolkingsgroei een gemiddelde groei van 250 à 260 woningen voor de komende tien jaar een realistisch scenario."

VAN BUITEN Er komen echter ook mensen van buitenaf in Veenendaal wonen en dan moet worden uitgegaan van 300 nieuwbouwwoningen jaarlijks. Volgens de gemeente is dit eerder een voorzichtige dan een optimistische inschatting. Nu is al een gemiddelde bouw van 299 woningen per jaar te zien. Voor het huidige jaar zijn 329 woningen gepland, al is het doorgaan van alle plannen niet zeker.