• Christelijk Lyceum Veenendaal, Ichthus College en Rembrandt College willen samen een jongerendebat.

    Henny Jansen

'Kinderburgemeester durft veel'

VEENENDAAL Een kinderburgemeester heeft goede ideeën, is goed geïnformeerd, kan goed praten, denkt aan anderen, is aardig, durft veel, denkt aan de toekomst, is vrolijk en weet veel over Veenendaal. Het zou zo´n beetje het profiel van de 'echte' burgemeester kunnen zijn.

Gerard van Wijk

Montessorischool Aan de Basis is met leerlingen in gesprek gegaan over het 'fenomeen' kinderburgemeester en kinderraad. De gemeente is over het idee geïnformeerd en via het directeurenoverleg is het voorgelegd aan de andere lokale basisscholen. ,,De uitkomst is dat de basisscholen in Veenendaal een begeleidende en (financieel) organisatorische rol hebben bij de kinderburgemeester en kinderraad. Van de gemeente wordt een meer faciliterende rol en deels financiële ondersteuning verwacht.”

Het is een uitwerking van een november vorig jaar door de raad aangenomen motie van Roy Dielemans (D66), zelf in het onderwijs werkzaam. ,,Jongeren zijn de toekomst van de lokale democratie en om die reden is het zinvol om democratische kennis en vaardigheden bij jongeren te stimuleren.” Voorgesteld is het organiseren van een jaarlijkse kinderraad, een raadsvergadering met basisscholieren en het gesprek aan te gaan met middelbare scholen over de organisatie van een jaarlijks jongerendebat.

DEMOCRATIE ,,Het belangrijkste doel van een kinderraad en jongerendebat is kinderen en jongeren laten kennismaken met (lokale) democratie”, laat het college aan de raad weten.

,,Wat is belangrijk in een democratie? Hoe ga je met elkaar om in een democratie? Naast politieke bewustwording, zorgt het laten meedenken van kinderen en jongeren ook voor betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken. Zeker bij thema´s die kinderen en jongeren raken. De gemeente wil met het instellen van een kinderraad en het (mede)organiseren van een jongerendebat, een bijdrage leveren aan deze doelstellingen.”

JONGERENDEBAT Gekeken is naar hoe het in andere gemeenten gaat met kinderraden. Behalve de activiteiten van montessorischool Aan de Basis willen het Ichthus College, het Rembrandt College en het Christelijk Lyceum Veenendaal samen een jongerendebat organiseren met bovenbouw havo/vwo leerlingen. Het zou een jaarlijkse happening moeten worden. De Jongerenraad is erbij betrokken. ,,Zij denken mee over de organisatie van het debat en zijn onderdeel van de jury.” Volgens het college vraagt het opzetten van een gestructureerde werkwijze voor een kinderburgemeester, kinderraad en jongerendebat om nog verdere uitwerking.

Wat doet een kinderburgemeester? Bij Aan de Basis weten ze het wel: vloggen op Youtube, betrokken bij goede doelen, ideeën bedenken, speeltuinen openen, prijzen uitreiken en lintjes doorknippen en praten met leeftijdsgenoten doorgeven aan de (echte) burgemeester. Ieder jaar zou een andere school de kinderburgemeester moeten kiezen. Met budget om een eigen opdracht uit te voeren.