• Aart Aalbers

Kijken naar gevolgen van lagere snelheid op Rondweg-Oost

VEENENDAAL De gemeente gaat de provincie Utrecht vragen welke verkeers- en milieukundige effecten het verlagen van de snelheid van 80 naar 50 kilometer per uur op de Rondweg-Oost heeft. Het verlagen van de maximum toegestane snelheid op deze weg is niet onderzocht. Het college vindt het op voorhand niet te zeggen dat verlaging van de snelheid tot vergroting van de capaciteit van de weg zal leiden.

De ChristenUnie had vragen gesteld over het steeds toenemende autoverkeer op de Rondweg-Oost. Uit een oud onderzoek blijkt dat vijf procent van het autoverkeer de Rondweg-Oost gebruikt als verbinding om van de A15 naar de A12 te komen. Het is een provinciale weg die in hoofdzaak wordt gebruikt door regionaal verkeer. Voordat eventueel op enige termijn wordt overgegaan tot verbreding van de weg zal een milieukundig onderzoek moeten plaatsvinden.

Label:

Rondweg-Oost