• Gemeente Veenendaal

Kerkewijk tot eind december afgesloten

VEENENDAAL Hoewel de Kerkewijk op 30 oktober weer is opengesteld voor aanwonenden en bestemmingsverkeer, blijft de straat voor doorgaand verkeer nog afgesloten tot eind december. Dat laat de gemeente weten in een brief aan omwonenden. De werkzaamheden aan de Kerkewijk zijn nog in volle gang. 

Het vervangen van het vuilwaterriool in de trottoirs en fietspaden van de Kerkewijk kost meer tijd dan van te voren was ingeschat, meldt de gemeente. Daardoor zal het werk later gereed zijn dan in eerste instantie de bedoeling was. 

OMRIJDEN De rioolwerkzaamheden van het laatste gedeelte tussen de Stationssingel en de Industrielaan gaan vrijdag 9 november weer van start. Hierdoor zijn het zorgcentrum en de aangrenzende percelen voor bestemmingsverkeer niet meer te bereiken vanaf de Industrielaan. Bestemmingsverkeer zal moeten omrijden via de Eikenlaan of Raadhuisstaat/Kanaalweg. 

PLANNING Vooralsnog is de planning dat alle werkzaamheden met uitzondering van de deklaag uiterlijk 21 december gereed zullen zijn. De bovenste laag asfalt moet onder goede weersomstandigheden worden aangebracht, daarom worden deze werkzaamheden in het voorjaar uitgevoerd.