• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Kerken in Veenendaal verkocht

VEENENDAAL Vanaf de kansels van de vier PGV gemeenten in Veenendaal is zondag aan de kerkgangers medegedeeld dat er een bod is gekomen op twee van hun vier kerkgebouwen. Compactas Vastgoed bv uit Opheusden zal de nieuwe eigenaar van beide kerkgebouwen worden.

Aart Aalbers

Het Kantoor der Kerkelijk Goederen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft met succes donderdag een verkoop bij openbare inschrijving georganiseerd voor de verkoop van beide kerkgebouwen. Het pand aan de Eikenlaan 3 hetgeen beter bekend is als Sola Fide en het kerkgebouw aan de Goede Reede in Veenendaal-West zullen binnenkort worden verkocht. In het laatste gebouw is onlangs feestelijk herdacht dat de kerk 25 jaar geleden in gebruik is genomen.
In februari 2017 waren beide kerken, na lang wikken en wegen, door de Algemene Kerkenraad geselecteerd in verband met het dalende aantal kerkgangers waardoor de kosten door minder mensen moesten worden opgebracht.

De koper heeft voor beide gebouwen een totaal bod uitgebracht van rond de 1,3 miljoen euro hetgeen is geaccepteerd. In de wandelgangen wordt verteld dat andere religieuze instellingen in Veenendaal belangstelling zouden hebben om het kerkgebouw aan de Eikenlaan te huren van de bieder. Wat er met de kerk aan de Goede Reede gaat gebeuren is onbekend. Naar verluidt zou het aanpalende Ichthus College geen belangstelling hebben.