• Foto: Aart Aalbers/BDU

Kerk toch niet tegen woningbouw

VEENENDAAL Een kerk die in verzet komt tegen de bouw van woningen omdat de kerkgangers op zondag hun auto dan niet meer in de nabije omgeving van het kerkgebouw kunnen parkeren? Jawel, ze keken er wel van op, op het gemeentehuis. Eerder werd het bestemmingsplan Carrefour vastgesteld. Dat maakt het mogelijk dat de kantoorkolos aan de Vijftien Morgen deels wordt omgebouwd tot een vijftigtal appartementen. Na het vertrek vijf jaar geleden van de openbare bibliotheek naar De Cultuurfabriek staat het kantoorgebouw zo goed als leeg. Een mooie invulling. Van nutteloze ruimten naar dichtbij het centrum gelegen woningen waar behoefte aan is, zo dachten college en raad.

Gerard van Wijk

Maar de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk (van 1836, sinds 1983 in het huidige kerkgebouw aan het Spanjaarsgoed) dreigde een spaak in het wiel te steken. Een deel van de tweeduizend leden die de kerkdiensten op zondag bezoekt, parkeert sinds jaar en dag hun auto op de grote parkeerplaats bij Carrefour. Geen vuiltje aan de lucht tot nu toe, op zondagen bleef dat parkeerterrein zo goed als leeg. Maar wanneer de vijftig appartementen bewoond gaan worden, staan de auto's van de bewoners er op zondag en dan is er slechts beperkte parkeerruimte voor de kerkgangers. De kerk ging tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Raad van State en in afwachting van een uitspraak verzocht de kerk de voorzieningenrechter het bestemmingsplan voorlopig te schorsen.

Vorige week is dat beroep ingetrokken. Tot opluchting van de gemeente. Niemand zit te wachten op juridische procedures en vertraging van bouwplannen. De bezwaren van de kerk, zo blijkt uit de woorden van Dick van Wakeren, voorzitter van de beheercommissie van de Bethelkerk, waren niet zozeer tegen de inrichting van de woningen gericht. ,,Wij hadden geen alternatieve parkeerplaats. Er komen mensen op de fiets, maar ook met de auto. Als het dan slechter weer is en gezien de leeftijd van sommigen, is het redelijk wanneer er op loopafstand van het kerkgebouw geparkeerd kan worden." Het alternatief is gevonden: de parkeerplaats van het nabijgelegen gezondheidscentrum kan 160 auto's een plaats geven.