• ANP Xtra

Kenniscentrum FoodValley kan uit de startblokken

VEENENDAAL Binnen de regio FoodValley ligt een goedgekeurd plan voor de start van een kenniscentrum. Dat kan uit de startblokken en richt zich op innovatieve leerwerkarrangementen, financial engineering voor werkgevers, versterken van sociaal ondernemerschap en het faciliteren van een 'leven lang leren'.

Gerard van Wijk

De dienstverlening aan ondernemers wordt verder geoptimaliseerd. De regio FoodValley is volgens een voortgangsrapportage een ,,jonge arbeidsmarktregio die wil investeren in passende dienstverlening aan werkgevers rondom de thema's werken, leren en participatie." Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de landelijke kennisstructuur van de leerwerkloketten.

UITDAGING Was de regio FoodValley vijf jaar geleden nog een abstract begrip, nu zou het nationaal en internationaal ,,een sterk beeld" zijn. Het samen optrekken van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheid is zowel in Europa als daar buiten opgevallen. Doel is het uitgroeien tot hét agrofoodcentrum van Europa en dat gebeurt door tal van projecten en initiatieven, waarbij de acht deelnemende gemeenten - onder wie Veenendaal - een belangrijke rol spelen. Het optimaliseren van het woon-, werk- en leefklimaat in de regio wordt als ultieme 'uitdaging' gezien en dat is in hoofdzaak de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

CANADA Opvallend bij de internationale contacten wordt genoemd de grote belangstelling die er bestaat voor de wijze waarop de regio georganiseerd is. Dat gebeurde bijvoorbeeld nog onlangs bij een bezoek van landschapsarchitecten. Een steeds terugkerende vraag is hoe een en ander georganiseerd en gefinancierd is. Regio's in Thailand, Zuid-Korea, Canada en Zuid-Afrika willen vergelijkbare concepten realiseren. ,,Canada is buiten Europa een kansrijk handelsland. De regio gaat actief op zoek naar ondernemers die van de kansen willen profiteren."

ICT-CAMPUS Het gebied Ede-Wageningen is het kennishart van de regio FoodValley, met op de Wageningen Campus en Kenniscampus Ede samen meer dan 20.000 studenten (WO, HBO en MBO). Het wordt als een goede voedingsbodem gezien voor nieuwe initiatieven op het gebied van food, gezondheid, life sciences, water, duurzaamheid en klimaat. Veenendaal komt met name aan de orde als het gaat om ICT: dat kan als motor voor innovatie en duurzame vernieuwing bijdragen aan realisatie van de ambitie van FoodValley. ,,Veenendaal heeft een sterke ICT-sector en het beleid van de gemeente Veenendaal is gericht op verdere ontwikkeling en profilering hiervan. Het uiteindelijke doel is een ICT-campus in 2025 met een vaste bezetting door ICT-bedrijven, studenten, onderwijsorganisaties, startups, dienstverleners en intermediaire organisaties."

Dit najaar volgt een evaluatie van de eerste fase die op den duur moet leiden tot een ICT-campus, waarna de tweede fase eerste helft volgend jaar kan worden opgestart. Het is volgens wethouder Marco Verloop te vroeg om te kunnen vaststellen of het tot een daadwerkelijk fysieke campus komt, ten noorden van de A12 te realiseren.