• Aart Aalbers

Kees Lochtenberg beste raadslid

VEENENDAAL Traditiegetrouw spreken tegen het eind van het jaar een honderdtal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, van organisaties en verenigingen zich uit wie naar hun idee het beste raadslid is. Dit jaar hebben zij in meerderheid gekozen voor Kees Lochtenberg. Hij mag zich het beste raadslid van 2017 noemen. 

Gerard van Wijk

De ondervraagden, die anoniem hun stem uitbrengen, zijn gevraagd dit te doen ongeacht hun eigen politieke voorkeur. Lochtenberg wordt door sommigen ,,wellicht soms een olifant in de porseleinkast" genoemd, maar hij wordt geprezen om zijn heldere, directe en begrijpelijke taalgebruik en betrokkenheid bij de lokale samenleving.

VERBAASD ,,Ik ben er een beetje beduusd van", laat Kees Lochtenberg, na een korte stilte, vallen wanneer wij hem telefonisch op de hoogte brengen dat hij is gekozen tot het beste raadslid van 2017. Hij is met een korte onderbreking in totaal vijftien jaar raadslid, nu voor de eerste lokale partij Lokaal Veenendaal. Hij is ondernemer en noemt zich een betrokken Veenendaler. ,,Mijn streven is om Veenendaal bruisender te maken."

STEMMEN Er werden ook veel stemmen uitgebracht op de raadsleden Dick Both (SGP), Coby van den Heuvel (D66), Dorus Helsen (CDA), Puck van Aart (PvdA, en winnaar in 2016) en Kees Oskam (GroenLinks). De verkiezing heeft plaatsgevonden voor dat de gemeenteraad afgelopen donderdagavond stemde over een initiatiefvoorstel van Lochtenberg, dat hij samen met Puck van Aart (PvdA) indiende voor verruiming van de zondagopstelling van winkels. De uitslag daarvan, vlak voor de kerst, stemt hem tot grote tevredenheid. ,,Het is een economische noodzaak om de ondernemers de gelegenheid te geven hun winkels te openen, zeker wanneer je regionaal winkelcentrum wil zijn. We hebben rekening gehouden met de tegenstanders, de winkels mogen pas om 13.00 uur open om de kerkgang niet te hinderen. Iedereen moet vrij zijn de zondag naar eigen inzicht in te vullen."

WEINIG WOORDEN Kees Lochtenberg kennen degenen die zich interesseren voor het raadswerk of daar beroepshalve wel eens mee te maken hebben, als een man van weinig woorden, die meestal direct op zijn doel afgaat. Dat wordt gewaardeerd in een gezelschap, dat nogal eens in haar vergaderdrift tot ver na het middernachtelijk tijdstip de ruimte nodig heeft om argumenten uit te wisselen. Waarbij het velen opvalt dat in het algemeen zelden wordt teruggekomen op een eerder verkondigd standpunt. ,,Er wordt veel gepraat, maar weinig echt geluisterd", zegt een van de ondervraagden.  

TEGENSLAG ,,Hij heeft tegenslag gehad, maar hij heeft zich er bovenop geknokt en gaat een confrontatie niet uit de weg. Hij heeft goed zakelijk inzicht, maar dat gaat nooit ten koste van de Veenendaalse samenleving, integendeel, die plukt daar de vruchten van", zegt een ingewijde. Met zijn 15-jarig lidmaatschap van de raad is Lochtenberg overigens niet het langst meedraaiende raadslid. Dick Roodbeen en Tineke Bette (alletwee ChristenUnie) lopen nog iets langer mee. 

AED'S Lochtenberg is er trots op dat hij er voor gezorgd heeft dat sinds 2006 in Veenendaal in openbare ruimtes AED's worden geïnstalleerd, ofwel automatische externe defibrillators. Dat is nu normaal, maar dat was het ruim tien jaar geleden niet. Ze zijn  te vinden in de openbare ruimte, bij sportclubs en in gebouwen. Het is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dat gebeurt door het geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand is het direct starten met reanimatie en het inzetten van een AED van levensbelang. 

 

Kees Lochtenberg wil Veenendaal bruisender maken.