• Aart Aalbers

Kasteelheer treedt af als burgemeester (14)

VEENENDAAL We publiceren een serie verhalen welke zich afspelen op en rond landgoed Prattenburg. Het zijn veelal korte verhalen over bosbranden, geboortes, stropers en een inbraak met een schietpartij. Vandaag aflevering 14.

Aart Aalbers

Rond 1900 heeft de familie Van Asch van Wijck langhuisboerderij 'de Ursulahoeve' aan de Cuneraweg 428 laten bouwen. Een van hun dochters heeft dezelfde naam; Ursula Cunera. De boerderij werd door de jaren heen verpacht. Sinds 1997 is het pand een Rijksmonument. Onlangs is de boerderij, die iets voorbij de ingang van het kasteel staat, geheel opgeknapt en krijgt binnenkort weer bewoners. In 1901 lezen we in de Amerongsche Courant: 'De burgemeester dezer gemeente, jhr. Mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck, heeft een schietterrein nabij Prattenburg ter beschikking gesteld voor de afdeling van de Vereniging Volksweerbaarheid te dezer plaatse.'

Omstreeks 1901 is naar ontwerp van tuin- en landschapsarchitect Hendrik Copijn (1842-1923) aan de oostkant van het park nog een parkgedeelte met slingervijver en omzoomd door rododendrons aangelegd. Over de vijver ligt een houten brug. Nu, 115 jaar later, is het nog steeds intact en kan men er fijn wandelen, zeker als de rododendrons in bloei staan. Op zaterdag 10 september, tijdens de Open Monumentendag, kunt u er een kijkje nemen. In mei 1902 lezen we: 'Met het oog op de vele wandelaars, zoo van hier als elders, op het schoone landgoed 'Prattenburg' is de heer B. Drost alhier, die daar reeds een groot hoenderpark heeft aangelegd, voornemens, deze maand in het huis bij den straatweg gelegen een salon te openen, waarin, behalve des Zondags, dezen zomer allerlei fruit zal verkrijgbaar zijn, benevens suikerwerken, chocolade en limonade, wat den wandelaar zeer ten goede zal komen.'

De huidige kasteelheer denkt dat dit geweest moet zijn nabij Elst. Komende vanaf Veenendaal net voorbij de plek waar de Jeugdherberg zat. Dat is ook eigendom van de familie en daar begonnen enkele wandelroutes. In oktober 1902 maakt de kasteelheer zijn aftreden als burgemeester van Veenendaal bekend omdat het niet meer verenigbaar is met zijn Kamerlidmaatschap.

Op donderdag 27 november 1902 lezen we 'Dinsdag trof onzen pas afgetreden burgemeester op den huize Prattenburg nabij deze gemeente, een onverwacht zwaar verlies, wat zeer veel deelneming verwekte. Zijn 16-jarige oudste dochter, werd des morgens plotseling zoo ernstig ziek, dat zij den avond van dien dag reeds overleed. Hij was 's morgens naar Den Haag vertrokken om aan de werkzaamheden der Tweede Kamer deel te nemen, in het minst niet vermoedende, dat deze dag zoo treurig zoude eindigen.' Zijn kleinzoon weet uit overlevering dat dit tante Jo was. ,,Opa en oma waren met haar zus naar een arts in Utrecht. Dat bleek erg mee te vallen. Opa is toen waarschijnlijk doorgereisd naar de Tweede Kamer in Den Haag en plotseling overleed zijn andere dochter. Na haar dood kwam opa er niet meer overheen. Het is verschrikkelijk als je als ouders een kind verliest terwijl je er zelf niet bij bent."

Binnenkort deel 15.