• Kasteel Prattenburg gefotografeerd in 1894

    Coll. Henk Hoogeveen

Kasteelheer door erewacht onthaald (6)

VEENENDAAL We publiceren een serie verhalen welke zich afspelen op en rond landgoed Prattenburg. Het zijn veelal korte verhalen over bosbranden, stropers, bouwactiviteiten en een kennismakingsfeest. Vandaag aflevering 6.

Aart Aalbers

Op donderdag 26 april 1888 lezen we in de krant dat het nieuwe buitenverblijf op het landgoed 'Prattenburg' zijn voltooiing nadert. 'Kasteel, koetshuis en park, is alles keurig afgewerkt.'  Enkele weken daarna schrijft het Algemeen Handelsblad: 'Veenendaal, 16 mei. Jhr. Mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck van Driebergen, heeft nabij deze gemeente op Prattenburg een fraai kasteel doen bouwen, waarin hij zich thans metterwoon heeft gevestigd. Vooral voor de bewoners dier streek is dit van niet weinig betekenis en zeer velen zagen met verlangen den dag tegemoet, waarop hij het schone gebouw zou betrekken. Dit heeft thans plaats gehad en niet zonder vreugdbetoon. Van tal van woningen wapperde Neêrlands driekleur, terwijl erebogen en andere versieringen waren aangebracht. Een erewacht te paard haalde jhr. Van Asch van Wijck en zijne echtgenote vanaf Amerongen en voorafgegaan door muziek en een erewacht te voet trok men naar het kasteel op. Aldaar werden hartelijke toespraken gehouden, terwijl de heer Asch van Wijck allen op een door hem te geven contrafeest nodigde.'

Kasteelheer Lodewijk Henrick Johan Mari is in 1858 in Wijk bij Duurstede geboren als zoon van jhr. mr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck, kantonrechter te Wijk bij Duurstede, en Johanna Hester Maria Hooft Graafland. De opa van de huidige bewoner studeerde en promoveerde in de rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij trouwde in 1885 met jonkvrouw Lydia Julia Maria Kneppelhout, afkomstig van kasteel Sterkenburg bij Driebergen. Het echtpaar kreeg zeven dochters en een zoon.

 

'STOMPZINNIG BESTEDELING' Op 19 juli 1888 lezen we in een krant: 'Maandagavond had nabij Prattenburg onder deze gemeente wederom een voorval plaats, dat de ernstigste gevolgen had kunnen hebben. Zekere C. Kroesbergen, een min of meer stompzinnig bestedeling (op kosten van de gemeente bij gezin ondergebracht zwakzinnig persoon, red.)  bij Rijk Versteeg, onder Rhenen, is steeds het voorwerp van allerlei plagerijen. Een 17-jarige jongen, Gijs van Bruinhorst, plaagde hem ook Maandag weer, tot zij ten laatste elkaar met stenen begonnen te werpen. Twee zware stenen op korten afstand met kracht geworpen, troffen Van den Bruinhorst, die dadelijk bewusteloos achterover sloeg, terwijl het bloed hem uit de twee wonden van het hoofd stroomde. Door de goede zorg van W. van der Linden, oppasser op Prattenburg, en zijne huisgenoten, kwam Van de Bruinhorst, dien men dood waande, na geruime tijd weer bij. Dr. Helmig van der Vegt van Rhenen verleende heelkundige hulp aan Van de Bruinhorst, wiens toestand nu zeer bevredigend is.'

PERSONEEL GEVRAAGD Al snel heeft de kasteelheer en zijn vrouw personeel nodig. Regelmatig staan er oproepen in de kranten zoals: Huize Prattenburg onder Rhenen zoekt een alleszins bekwame Keukenmeid. P.G. (Protestantse Godsdienst, red.) genegen een weinig huiswerk te verrichten. Tevens een Huisknecht-Palfrenier, P.G. goed kunnende tafel dienen  en zeer goed kunnende rijden en met paarden omgaan. Brieven franco Huize Prattenburg onder Rhenen. Zonder goede getuigen onnodig zich aan te melden.

* Binnenkort aflevering 7.