Kapitale kastanje overleeft Juliahoeve

VEENENDAAL De ruim honderdtien jaar oude langhuisboerderij Juliahoeve aan de Zandheuvelweg wordt binnenkort na jaren van verwaarlozing afgebroken. Maar de ongeveer even oude kapitale kastanjeboom op het erf zal de hoeve overleven.

Gerard van Wijk

Het beeldkwaliteitsplan voorziet in het behoud van de beukenhaag langs de straat en de 'waardevolle boom' op het erf. Er wordt gedacht dat individuele bomen, zoals kastanjes, eiken, platanen, linden en olijfbomen wel duizend jaar kunnen worden. In de omgeving van Arnhem en Beek-Ubbergen staan tamme kastanjes met een eerbiedwaardige leeftijd van 300 tot 450 jaar. Zo oud kan de Veenendaalse kastanje ook worden. De vrucht van de dertig tot veertig meter hoge kastanje kan na het verwijderen van de bolster worden geroosterd en gegeten. Zij bevat veel vitamine C. 

ASBEST Verschillende schuren bij de hoeve zijn inmiddels ontmanteld, daaruit is asbest verwijderd. De nieuw te bouwen drie woningen rond de kastanje behoren bij een drietal locaties op het landgoed Prattenburg waarvoor vijf jaar geleden een convenant is ondertekend om samen te werken aan economische dragers voor het landgoed. Bij de nieuwe ontwikkeling van het gebied dient volgens MooiSticht rekening te worden gehouden met aspecten van de oude Juliahoeve.

Dat is ook gebeurd, toont het beeldkwaliteitsplan. Eén bouwlaag met kap is toegestaan. Het basismateriaal voor de gevels zijn materialen ,,die op een mooie manier verouderen, zoals bakstenen of hout." Geen lichte/witte of gele stenen, is de boodschap. Bij de dakbedekking worden geen glanzende materialen of helle kleuren gebruikt. De nieuwbouwwoning die komt op de plek van de Juliahoeve mag als enige worden uitgevoerd met een rieten kap. Dat past bij de opzet 'boerenerf'.

De drie woningen, ook wel 'schuurwoningen' genoemd, worden maximaal 600 kubieke meter groot, met een gemeenschappelijke kapschuur/garage van maximaal 150 vierkante meter. Alleen groene erfafscheidingen worden toegestaan, terwijl schuttingen vanwege de landschappelijke ligging en uitstraling niet gewenst zijn.

SPELREGELS Het beeldkwaliteitsplan bevat spelregels voor inpassing van de nieuwe bebouwing aan de Zandheuvelweg. In oktober kan de gemeenteraad zich erover uitspreken. Eén maand eerder beslissen Provinciale Staten over het inpassingsplan. De provincie gaat puur over de bestemming.

Vastgesteld wordt dat de locatie in een landschappelijk waardevol gebied ligt, ingeklemd tussen het bosgebied van de Utrechtse Heuvelrug en de bebouwde kom van Veenendaal. ,,Kenmerkend voor het landschap is de strokenverkaveling met houtwallen als uitlopers vanuit het bosgebied. Hierdoor ontstaat een 'kamerstructuur' van langgerekte agrarische gronden tussen houtwallen. Gelet op het landschappelijk waardevolle karakter van het gebied heeft het clusteren van nieuwbouw rond een gemeenschappelijk erf de voorkeur."