• Archief BDUmedia

Kaalslag aan Dragonderweg: 98 bomen tegen de grond

VEENENDAAL De direct omwonenden zijn het er niet mee eens. November verleende de gemeente een omgevingsvergunning voor het kappen van 98 bomen over een afstand van 650 meter langs de Dragonderweg: essen, elzen en populieren. De omwonenden, bewoners van de nieuwe wijk Buurtstede, onderdeel van Veenendaal-Oost, vrezen een forse kaalslag, die in hun ogen onnodig is. Ook herinneren zij de gemeente aan de in 2010 gedane belofte dat het hier, op de grens met Ede, een groene enclave zou worden. Dat erkent de gemeente, maar er wordt bij gezegd dat de kwaliteit en vitaliteit van de bomen in de afgelopen jaren is verslechterd.

De bezwaarschriftencommissie buigt zich nu over de vergunning en de bezwaren van de omwonenden. Die zijn blij met de voorgenomen herinrichting van de Dragonderweg: twee stroken fietspad, een voetgangersstrook en verlichting. Maar het authentieke karakter van de Dragonderweg verdwijnt. Er komt herplant, maar het duurt enige decennia alvorens er weer gelijkwaardige bomen staan. De bewoners zijn op het gemeentehuis in de stukken gaan kijken die bij de vergunning horen. Daaruit blijkt dat er veel ruimtelijke ontwikkelingen zijn gepland waarvan wordt verwacht dat de bomen deze ontwikkelingen in de weg staan. Slechts 20 tot 25 procent van de bomen is matig of slecht, tegen de overige bomen redelijk tot goed.

De bewoners willen dat alleen de zieke bomen worden vervangen. Dat past ook in het beleid om zoveel mogelijk bestaand groen te behouden. Volgens de gemeente sluit de huidige inrichting van de weg niet meer aan bij de functionele eisen. Er moet ruimte zijn voor ondergrondse infrastructuur en ,,een groot aantal inritten naar de woningen." In de toekomst zou de Dragonderweg vooral een doorgaande recreatieve fietsfunctie hebben, met lokaal autoverkeer. De bomen staan in de smalle berm en zouden te lijden hebben gehad van het vele vrachtverkeer dat er voor de afsluiting gebruik van maakte.