• Cultuurmakelaar Joyce Delpeut bij streetart van de Straatkapers.

    Aart Aalbers

'Joyce Delpeut als een drone boven het culturele veld'

VEENENDAAL Jong, energiek, nieuwsgierig, met kennis van zaken en ervaring in de culturele wereld. Zo op het eerste oog heeft Veenendaal met Joyce Delpeut (35) een gelukkige keuze gemaakt bij de aanstelling van een nieuwe cultuurmakelaar. Zij gaat als een verbindende factor aan de slag in het gevarieerde lokale culturele veld. Voorlopig is het een kwestie van namen verzamelen en oriënteren op het vele dat er is, wat wellicht samen beter kan en waar 'witte vlekken' zijn.

Gerard van Wijk

Iemand die er vanuit haar werkplek in het Spectrum als een soort drone boven hangt, het overzicht heeft en de verbinding zoekt. ,,Vanuit de culturele impuls die de gemeente en het veld geschreven hebben. Dat staat in mijn functieprofiel omschreven. Ik zie mezelf als sturend, adviserend, luisterend en van belang is het ophalen van behoeftes. Waarin kun je elkaar versterken. Er worden al mooie dingen georganiseerd in Veenendaal, heb ik gezien”, zegt Delpeut.

BRUGGENBOUWER Belangrijk is ook dat op de culturele evenementen een breed publiek af komt. Zij volgde een HBO-opleiding culturele en maatschappelijke vorming, richting kunsteducatie. ,,Ik ben opgeleid tot bruggenbouwer, dat komt in Veenendaal ook mooi van pas.”

CULTUURCOACH De in Utrecht woonachtige Delpeut was de afgelopen vier jaar als cultuurcoach werkzaam in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. ,,Dat bestaat uit zes dorpen met een eigen identiteit. Er werd niet over de schutting gekeken. Ook daar ging het om het verbinden van het culturele veld. Dat is voor een groot deel gelukt, al valt er uiteraard altijd nog wel iets te doen.”

INTERESSANT Zij was toe aan een nieuwe uitdaging, zoals dat mooi wordt omschreven. ,,Deze functie van cultuurmakelaar in Veenendaal kwam voorbij. Het interessante vind ik dat het zowel om beleidsmatige als strategische zaken gaat.” Het meer zichtbaar maken van het amateurveld staat ook op haar agenda. Veel evenementen zouden niet plaats vinden als er niet zoveel enthousiaste vrijwilligers waren die zich er onvermoeid voor inzetten. Die amateurorganisaties hebben wensen. ,,Ze kunnen bij mij aankloppen”, zegt Delpeut resoluut.

BELANGRIJKE ROL Vier jaar geleden was de afscheidsreceptie van cultuurcoördinator Marlies Taal. Zij werd alom gewaardeerd, maar haar functie werd bij een bezuinigingsronde weggeschreven. Het is goed dat de noodzaak van een verbinder in het culturele veld gezien wordt. Eerder heeft de raad twee ton beschikbaar gesteld voor culturele evenementen. Nu er al weer moet worden bezuinigd verdwijnt dat geld grotendeels in de exploitatie van het theater en de bibliotheek. Welke geplande evenementen komen te vervallen, is het college gevraagd in de voorbereiding van de programmabegroting. ,,De cultuurmakelaar speelt hierbij een belangrijke rol”, zegt het college. De cultuurmakelaar zelf weet nog van niets.

Wie vragen heeft kan ze stellen aan: j.delpeut@spectrumveenendaal.nl