• Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers

Joodse WOII-weduwe geridderd in Veenendaal (update)

VEENENDAAL Betty Bausch-Polak heeft maandagmiddag uit handen van burgemeester Wouter Kolff een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De 97-jarige Betty was maandagmiddag naar het Ichthus College gekomen om voor de leerlingen een lezing te verzorgen over de Tweede Wereldoorlog. Ze was compleet verrast toen burgemeester Kolff het podium opkwam en opsomde wat zij in haar leven allemaal heeft gedaan en meedeelde dat ze was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Aart Aalbers

Betty, die Jodin is, was gehuwd met Philip de Leeuw. Het was deze Philip die op 20 november 1944 samen met vijf anderen nabij Veenendaal voor een vuurpeloton werd geplaatst als represaille omdat een Duitse soldaat was beschoten. Betty heeft het tot haar levenstaak gemaakt om mensen, maar vooral de jeugd, te laten realiseren dat een complete bevolkingsgroep niet verantwoordelijk mag worden gehouden voor de daden van enkelen.

In 2015 is Betty in Duitsland, waar ze op scholen ook lezingen geeft, onderscheiden met het Bundesverdienstkreuz dat slechts aan enkele Nederlanders is uitgereikt. Na de uitreiking door burgemeester Kolff kon alleen nog uitbrengen: ,,Dit heb ik echt niet verdiend." Kolff reageerde met ,,Mensen die dat zeggen hebben het veelal juist wel verdiend!"

Tijdens de lezing vertelde ze aan de leerlingen en de genodigden, onder wie oud-premier Jan Peter Balkenende, dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog op 23 plaatsen is ondergedoken geweest. Soms verloor ze haar paspoort en moest dan weer een andere naam aannemen. Betty: ,,Toen ik 16 jaar was, luisterde ik naar de radio en hoorde de toespraken van Hitler. Ik kon niet alles verstaan maar begreep al wel dat hij zei 'De Joden zijn de ratten van de wereld'. Ik ging een cursus Duits volgen. Al snel waarschuwde ik mijn familie dat Hitler er alleen maar op uit was om de Joden uit te roeien. Later werd ik een paar keer opgepakt en kon door mijn vloeiende Duits de soldaten overtuigen dat ik geen Jodin was."

Betty hield de leerlingen, die ademloos luisterden, voor dat ze nooit ook enige angst had getoond maar de soldaten overblufte.

Ze is ondanks haar hoge leeftijd op de hoogte van allerlei social media. Facebook, Twitter is haar niet onbekend. Ze heeft een Ipad en heeft contact met het Ichthus via Skype.

Betty Bausch-Polak woont tegenwoordig in Israël en kwam naar Nederland om haar familie te bezoeken, maar ook om deze lezing te verzorgen en de herdenking van de zes slachtoffers bij te wonen. Zaterdag vertrekt ze terug naar Israel waar ze woont in Gil Paz in Kfar Saba. Voordat het zover is gaat ze eerst nog naar Den Haag.

Docent Constant van den Heuvel van het Ichthus College ontdekte dat Betty nog steeds, zij het onder haar onderduiknaam, voorkomt op de lijst van oorlogsmisdadigers. Betty kan de vermelding wel verklaren: ,,Toen mijn man in de gevangenis terecht kwam ben ik na het verhoor weer vrijgelaten. Ik wilde daarna weten waar mijn man was en ben het kantoor van de Gestapo binnengestapt. Daarna vertrouwde men mij niet meer en werd ik gemeden."