• Astrid Meyer

Jongeren willen meer muziek en festivals

VEENENDAAL In een stadsdebat op vrijdag 17 maart wordt de cultuurvisie besproken. Daar zijn alle instanties die er toe doen voor uitgenodigd. Er ligt nu een concept cultuurvisie op tafel met als kern ,,dat er een levendig en duurzaam cultureel klimaat in Veenendaal ontstaat."

Gerard van Wijk

Het is volgens wethouder Arianne Hollander duidelijk een concept, een visie in de maak. Tot stand gekomen met inbreng van uiteraard de culturele organisaties, maar ook het burgerpanel, Winkelstad Veenendaal, Promotie Veenendaal, Stadslab, scholieren van het CLV en het bedrijfsleven. Vergroening van het culturele aanbod, graag meer aanbod voor jongeren, dat is een belangrijke uitkomst van de gesprekken die hebben geleid tot de concept cultuurvisie.

CULTUURHISTORIE Jongeren willen meer muziekoptredens en festivals, meer filmvertoningen en een cultureel aanbod, toegankelijk voor jongeren vanaf 13 jaar, en meer activiteiten in de zomer. In het algemeen wordt cultuureducatie op school belangrijk gevonden, in combinatie met ICT. ,,In het culturele aanbod zouden jeugd en jongeren voorop moeten staan. Jeugd en jongeren zouden het 'verhaal van Veenendaal' moeten kennen en kennis van cultuur en cultuurhistorie mee moeten krijgen."

Activiteiten met thema's binnen school en bezoek aan cultuur buiten de school. Het basisonderwijs zegt behoefte te hebben aan een menukaart met een duidelijk aanbod aan de scholen, die delen daarvan over kunnen nemen.

AFSTEMMING Veenendaal heeft zeven professionele culturele instellingen en verder een scala aan verenigingen en organisaties die zorgen voor een breed aanbod. Maar de activiteiten, vraag en aanbod, zouden meer op elkaar moeten worden afgestemd. Het bevorderen van een cultureel klimaat door bundeling van krachten staat hoog op de agenda. Het gemeentelijk cultureel budget voor dit jaar bedraagt 4,3 miljoen euro, waarvan 1,2 miljoen euro als huur terugvloeit naar de gemeentelijke kas.

Vastgesteld wordt dat de culturele instellingen in Veenendaal relatief hoge huisvestingslasten hebben en lagere personeelkosten dan instellingen in vergelijkbare gemeenten. De gemeentelijke uitgaven aan kunst en cultuur per inwoner bevindt zich in Veenendaal met 62 euro aan de onderkant. In de afgelopen jaren is voor ruim een half miljoen euro op deze sector bezuinigd.

VERBINDENDE ROL Culturele instellingen hebben moeite gehad het hoofd boven water te houden. Het is niet zo verwonderlijk dat wordt geregistreerd dat het hen in onvoldoende mate lukt een verbindende rol te spelen in het culturele veld en ook richting andere sectoren en partijen in de gemeente: binnenstad, bedrijven, onderwijs. ,,Het vinden van gezamenlijkheid is een knelpunt."

Opgemerkt wordt dat het ontbreekt aan een goede tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst en dat Veenendaal ,,toe is aan herwaardering van het eigen culturele erfgoed". Activiteiten op elkaar afstemmen rond een centraal thema wordt geadviseerd.